Hiệu năng card màn hình AMD với game Ashes of the Singularity

AMD vừa khoe hiệu năng card màn hình AMD với game Ashes of the Singularity trên nền tảng DirectX 12 với Windows 10

Tags: card màn hình AMD

mua card màn hình

Hiệu năng card màn hình AMD với game Ashes of the Singularity

Hiệu năng card màn hình AMD với game Ashes of the Singularity

Tựa game Ashes of the Singularity của Stardock có thể không phải là thể loại game đặc biệt gì vì có có gameplay khá giống game Starcraft huyền thoại nhưng nó thể tự hào là game đầu tiên trên thị trường chạy trên nền tảng DirectX 12 với Windows 10 (dĩ nhiên mặc định cũng hỗ trợ DirectX 11). Điều nầy cho phép các game thủ có thể so sánh các hàm API của 2 nền tảng nầy cũng như kiểm tra khả năng tối ưu "tall bare-metal" của DirectX 12 và với những kết quả mang lại, có thể thấy card màn hình AMD đang có lợi thế nhất định.

Benchmark của GTX 980 trên DirectX 11 và 12

Benchmark của GTX 980 trên DirectX 11 và 12

Với GTX 980 và R9 390X được so sánh bởi PC Perspective, game dường như khá tệ hại để trình diễn với R9 390X trên DirectX 11, nhưng khi chuyển qua DirectX 12 thì quả thật không thể tưởng tượng nổi game lại quay mặt ngược lại với hiệu năng gia tăng 30% và vượt qua luôn cả GTX 980. 1 cái đầu óc đầy sự tưởng tượng phong phú sẽ chỉ ra rằng game nầy không được tối ưu hóa của card AMD với DirectX 11 và chỉ thể hiện đúng bản chất của R9 390X khi chạy với DirectX 12.

Benchmark của R9 390X trên DirectX 11 và 12

Benchmark của R9 390X trên DirectX 11 và 12

So sánh GTX 980 và R9 390X trên cả DirectX 11 và 12

So sánh GTX 980 và R9 390X trên cả DirectX 11 và 12