Phát hiện 4 phiên bản card màn hình NVIDIA Pascal khác nhau

Theo thông tin chúng tôi mới nhận được thì từ 1 hóa đơn chuyển hàng thì chúng tôi đã phát hiện 4 phiên bản card màn hình NVIDIA Pascal khác nhau. Như vậy thì rất có thể trong vài tháng tới đây thì Pascal sẽ ra mắt và AMD sẽ làm điều gì đây

Tags: card màn hình NVIDIA

mua card màn hình

Phát hiện 4 phiên bản card màn hình NVIDIA Pascal khác nhau

Phát hiện 4 phiên bản card màn hình NVIDIA Pascal khác nhau

NVIDIA Pascal là GPU được mong chờ nhất trong năm 2016 và tin đồn về nó ngày càng nhiều hơn bao giờ hết. Chính vì điều nầy khi chúng tôi phát hiện 4 phiên bản card màn hình NVIDIA Pascal khác nhau thì thật sự rất vui mừng vì nó thể hiện rằng NVIDIA sẽ ra mắt nhiều phiên bản cũng như ngày bán cũng gần tới rồi. 4 phiên bản nầy sẽ dùng 2 phiên bản Pascal mới là GPU GP100 và GP104. 4 board phát hiện trong hình dưới đây đều được ghi là “COMPUTER GRAPHICS CARDS”. Giá trị cho mỗi chúng điều khác nhau và mã bắt đầu từ số 699 cũng như nó được vận chuyển vào tháng 12 năm ngoái. Chúng bao gồm:
++ 699-2H403-0201-500
++ 699-1G411-0000-000
++ 699-1H400-0000-100
++ 699-12914-0071-100

Có 4 phiên bản mới hoàn toàn

Có 4 phiên bản mới hoàn toàn