NVIDIA chuẩn bị dòng card màn hình GeForce 800M dành cho laptop

NVIDIA tự nhận rằng họ đang chuẩn bị dòng card màn hình GeForce 800M(X) mới dành cho laptop. Đây là 1 thông tin rất tốt vì AMD còn phải làm rất nhiều để có thể sử dụng kiến trúc Graphics Core Next 2.0 cho thị trường di động

Tags: card màn hình NVIDIA

mua card màn hình

NVIDIA chuẩn bị dòng card màn hình GeForce 800M dành cho laptop

NVIDIA chuẩn bị dòng card màn hình GeForce 800M dành cho laptop

NVIDIA đang mở rộng dòng sản phẩm di động của mình bằng việc cứ cập nhật danh sách driver (và trong đó sẽ lộ ra các mã GPU mới). Trong danh sách có 1 số card mới với model N16 sử dụng GPU GM204 mà rất có thể khi ra mắt sẽ được thêm mã "MX" vào phía sau như là 1 biến thể nâng cấp của phiên bản gốc. Chúng bao gồm card màn hình Quadro K2200M (Kepler) và 13 model N16. Chip GPU GM204 sử dụng trong laptop sẽ có rất nhiều biến thể và sự khác biệt so với trên nền desktop là việc nó sẽ bị giới hạng năng lượng tiêu thụ. Chúng ta điều biết rằng chip Maxwell thế hệ thứ 2 sử dụng năng lượng rất tốt và hiệu quả nhưng như thế vẫn là chưa đủ, chúng vẫn còn dùng rất nhiều điện năng trên nền laptop. Chính vì thế, ngoài việc giảm thiểu điện tiêu thụ, GM204 sẽ bị cắt giảm tốc độ xung cũng như 1 vài Streaming Multiprocessors Maxwell (SMMs) sẽ bị tắt. Và với cách làm thế nầy, NVIDIA sẽ rename dòng card màn hình GeForce 800M cũ thành dòng GeForce 800MX (ví dụ: GTX 880M thành GTX 880MX). Tôi biết rằng người dùng đều trông đợi vào dòng Maxwell tiếp theo trên laptop hơn là việc cứ dùng Kepler rename hoài. Dưới đây là danh sách dòng card màn hình GeForce 800M mới dành cho laptop mà NVIDIA chuẩn bị:
++ NVIDIA_DEV.137A = “NVIDIA N15M-Q3″
++ NVIDIA_DEV.13B3 = “NVIDIA Quadro K2200M”
++ NVIDIA_DEV.13D7 = “NVIDIA N16E-GX”
++ NVIDIA_DEV.13D8 = “NVIDIA N16E-GT”
++ NVIDIA_DEV.13D9 = “NVIDIA N16P-GX-B”
++ NVIDIA_DEV.13E4 = “NVIDIA Graphics Device ES-A”
++ NVIDIA_DEV.13E5 = “NVIDIA Graphics Device ES”
++ NVIDIA_DEV.13E7 = “NVIDIA Graphics Device”
++ NVIDIA_DEV.13E8 = “NVIDIA Graphics Device”
++ NVIDIA_DEV.13F8 = “NVIDIA N16E-Q5″
++ NVIDIA_DEV.13F9 = “NVIDIA N16E-Q3″
++ NVIDIA_DEV.13FA = “NVIDIA N16E-Q1″
++ NVIDIA_DEV.13FE = “NVIDIA Graphics Device”
++ NVIDIA_DEV.13FF = “NVIDIA Graphics Device”
++ NVIDIA_DEV.1617 = “NVIDIA N16E-GX”
++ NVIDIA_DEV.1618 = “NVIDIA N16E-GT”
++ NVIDIA_DEV.1619 = “NVIDIA N16E-GX-B”
++ NVIDIA_DEV.1638 = “NVIDIA N16E-Q5″
++ NVIDIA_DEV.1639 = “NVIDIA N16E-Q3″
++ NVIDIA_DEV.163A = “NVIDIA N16E-Q1″

Danh sách các sản phẩm trước đây:
++ GTX 675M: N13-GS1-A1
++ GTX 680M: N14E-Q1-A2
++ GTX 780M: N14E-GTX-A2
++ GTX 880M: N15E-GX-A2

Danh sách theo dự đoán của Cloudfire:
++ N16E-Q1: GTX 870MX GM204
++ N16E-Q3: GTX 875MX GM204
++ N16E-Q5: GTX 880MX GM204
++ N16E-GX: GTX 850MX GM107
++ N16E-GX-B: GTX 860MX GM107
++ N16E-GT: GT 840MX GM108