NVIDIA chuẩn bị 4 card màn hình Maxwell dùng GM204

NVIDIA chuẩn bị 4 card màn hình Maxwell dùng GM204. Nói chung là tin nầy tôi chả biết là thật hay giả nhưng chắc chắc có giá trị tham khảo cao và không phải ngẫu nhiên mà lộ ra những thông tin nầy

Tags: card màn hình NVIDIA GTX 880 Ti GTX 880 GTX 870 GTX 860

mua card màn hình

NVIDIA chuẩn bị 4 card màn hình Maxwell dùng GM204

NVIDIA chuẩn bị 4 card màn hình Maxwell dùng GM204

GPU GM204 sẽ từ từ thay thế GK104. Nó là phiên bản GPU thứ 2 của dòng Maxwell. Theo SemiAccurate, NVIDIA đang chuẩn bị ít nhất 4 card màn hình Maxwell trước khi sản xuất ra các dòng khác nhỏ hơn, chúng bao gồm:
++ NVIDIA GeForce GTX 880 Ti
++ NVIDIA GeForce GTX 880
++ NVIDIA GeForce GTX 870
++ NVIDIA GeForce GTX 860

Tất cả các thẻ nầy sẽ khác nhau ở số lượng Streaming Multiprocessor. Nhiều nguồn khác nhau cho rằng GM204 sẽ có từ 10 -20 Streaming Multiprocessor (1920 - 2560 nhân CUDA). Maxwell cũng cho rằng sẽ quản lý và tiêu thụ điện năng tốt hơn cả Kepler nên dòng flagship tiếp theo đây sẽ có số lõi ít hơn bản GPU GK110 đầy đủ. Điều nầy ở dòng Maxwell đầu tiên đã không xảy ra.

NVIDIA đã quá bỏ tiến trình 20nm để sử dụng tiến trình 16nm cho Maxwell dòng thứ 3? Đây chính là tin động trời nhất từ bài viết từ SemiAccurate. Theo các nguồn tin của họ, NVIDIA sẽ tiến thẳng đến tiến trình 16nm ngay và luôn mà không cần bước qua 20nm. Cũng theo dự đoán, NVIDIA GeForce GTX 880 sẽ sản xuất vào quý 3 năm nay và theo đúng lịch trình thì sẽ xuất hiện vào tháng 10. Dưới đây là bảng dự đoán của tôi về kiến trúc Maxwell tiếp theo
++ NVIDIA GM200 (Maxwell Architecture, High-Performance for Telsa/Quadro Arrives later for Consumers, Successor of GK110)
++ NVIDIA GM204 (Maxwell Architecture, High-End Consumer, Successor of GK104, First GeForce 800 Series Products likely to feature)
++ NVIDIA GM206 (Maxwell Architecture, Performance Minded, Successor of GK206, Mid-Range GeForce 800 Series products to feature)
++ NVIDIA GM107/207 (Maxwell Architecture, Entry Level, Successor of GK107, Entry Level GeForce 800/700 Series To feature, Already introduced on GTX 750 Ti / GTX 750)

NVIDIA GTX 480 GTX 580 GTX 680 GTX 780 GTX 780 Ti GTX 880
Codename GF100 GF110 GK104 GK110 GK110 GM204
Process 40nm 40nm 28nm 28nm 28nm 28/22nm
GPU Core Fermi Fermi Kepler Kepler Kepler Maxwell
Memory 1.5 GB 1.5 GB 2 GB 3 GB 3GB/6GB 8 GB
Memory Bus 384 bit 384 bit 256 bit 384 bit 384 bit 256 bit
Launch 26/03/2010 09/11/2010 22/3/2012 23/5/2013 12/2013 Q4/2014?
Price 499$ 499$ 499$ 499$ 699$ 499$?