Miễn phí game Witcher 3 với dòng card màn hình NVIDIA GeForce GTX 900

Nếu bạn vẫn còn lưỡng lự chưa mua dòng card màn hình NVIDIA GeForce GTX 900 thì với việc miễn phí dòng game Witcher 3 khi bạn sở hữu GTX 900 (hoặc GTX 900M) sẽ thôi thúc bạn dễ dàng mua hơn

Tags: card màn hình NVIDIA

mua card màn hình

Miễn phí game Witcher 3 với dòng card màn hình NVIDIA GeForce GTX 900

Miến phí game Witcher 3 với dòng card màn hình NVIDIA GeForce GTX 900

Witcher 3 - 1 trong những tựa game đáng được chờ đợi nhất trong năm nay sẽ được đi kèm theo dòng card màn hình NVIDIA GeForce GTX 900(M) miễn phí. Tuy nhiên, việc miễn phí nầy lại không nói gì đến GTX Titan X nên tôi giả thuyết rằng chương trình khuyến mãi nầy sẽ xảy ra trước khi GTX Titan X được bán chính thức (khả năng là đến Computex 2015) nên trong vài ngày tới bạn nên chuẩn bị tiền thì hơn. 1 điểm đáng tiếc nữa là chỉ có laptop sử dụng card màn hình NVIDIA GeForce GTX 980M và GTX 970M mới có tên trong chương trình khuyến mãi nầy, cụ thể là các card màn hình như GTX 960M, GTX 950M, 940M, 930M, 920M và ngay cả GTX 965M cũng sẽ không được khuyến mãi. Thôi kệ, có đỡ hơn không và việc bây giờ là chờ đợi khuyến mãi.

Poster quảng cáo

Poster quảng cáo