Hình ảnh PCB card màn hình AMD Radeon RX 480 và RX 470

Dưới đây là hình ảnh đầu tiên PCB của card màn hình AMD Radeon RX 480 và RX 470. Do Radeon RX 480 và Radeon RX 470 dùng chung PCB nên chúng ta chỉ có 1 tấm hình duy nhất của GPU Ellesmere mà thôi

Tags: card màn hình AMD RX 480 RX 470

mua card màn hình

Hình ảnh PCB card màn hình AMD Radeon RX 480 và RX 470

Hình ảnh PCB card màn hình AMD Radeon RX 480 và RX 470

Hình ảnh PCB card màn hình AMD Radeon RX 480 và RX 470 ở phía trên cho chúng ta thấy chúng có 8 module bộ nhớ nên có thể chúng sẽ có đến 8GB bộ nhớ. Nó yêu cầu dùng 1 đầu nguồn PCi-e 6pin và thiết kế điện VRM 6+1 phases mà nhiều hơn thiết kế của GTX 1050 là 5.1 phases. Ngõ xuất hình thì quá quen với 3 cổng DisplayPort và 1 cổng HDMI, bỏ hẵn cổng DVI rồi.