Hình ảnh card màn hình Colorful GeForce GTX 1070 X-TOP và GTX 1070 U-TOP

Colorful Technology Company Limited giới thiệu 3 phiên bản đầu tiên của hãng sử dụng GTX 1070, đó chính là card màn hình Colorful GeForce GTX 1070 X-TOP, GTX 1070 U-TOP và GTX 1070 Founders Edition

Tags: card màn hình Colorful GTX 1070

mua card màn hình

Card màn hình Colorful GeForce GTX 1070 X-TOP-8G

Card màn hình Colorful GeForce GTX 1070 X-TOP-8G

Card màn hình Colorful GeForce GTX 1070 Founders Edition thì không có gì để bàn vì nó y hệt phiên bản chuẩn từ NVIDIA. Còn card màn hình Colorful GeForce GTX 1070 X-TOP-8Gcard màn hình Colorful GeForce GTX 1070 U-TOP-8G là 2 phiên bản ép xung hạng nặng khi Colorful giới thiệu rằng xung nhân của chúng vượt mốc 2 GHz. Theo dự kiến thì 2 phiên bản nầy sẽ được chính thức bán ra vào cuối tháng 6 tới đây.

Card màn hình Colorful GeForce GTX 1070 U-TOP-8G

Card màn hình Colorful GeForce GTX 1070 U-TOP-8G