EVGA khuyến mãi game Borderlands Pre-Sequel

EVGA kết hợp với NVIDIA khuyến mãi game Borderlands Pre-Sequel khi bạn mua card màn hình EVGA thuộc dòng GeForce GTX 770, 780, 780 Ti hoặc TITAN Black

Tags: card màn hình EVGA

mua card màn hình

EVGA khuyến mãi game Borderlands Pre-Sequel

EVGA khuyến mãi game Borderlands Pre-Sequel

Thông tin EVGA khuyến mãi game Borderlands Pre-Sequel:
++ Mua bất kỳ card màn hình EVGA nào trong bảng danh sách đi kèm ở dưới nầy sau ngày 12 tháng 8 2014 tại EVGA.com
++ Đăng ký thông tin card màn hình đã mua trên trang EVGA.com
++ Upload hóa đơn đã mua hàng lên
++ Yêu cầu mã khuyến mãi của bạn ngay khi đăng nhập bằng tài khoảng của bạn tại EVGA.com
++ Mỗi 1 hóa đơn chỉ được yêu cầu mã khuyến mãi 1 lần (thường 1-3 ngày làm việc sẽ xong)
++ 1 khi nhận được mã thì bạn vào đây, đăng nhập và click vào dòng "COLLECT YOUR CODE" trên trang đó
++ Đi đến đây và làm theo những hướng dẫn
++ Khuyến mãi có giới hạn và kết thúc mà không thông báo trước

Danh sách model những card màn hình EVGA được khuyến mãi trong lần nầy:
++ GEFORCE GTX TITAN BLACK: 06G-P4-3790-KR / 06G-P4-3791-KR / 06G-P4-3793-KR / 06G-P4-3798-KR / 06G-P4-3799-KR
++ GEFORCE GTX 780 Ti: 03G-P4-2881-KR / 03G-P4-2882-KR / 03G-P4-2883-KR0 / 3G-P4-2884-KR0 / 3G-P4-2887-KR / 03G-P4-2888-KR / 03G-P4-2889-KR / 03G-P4-3887-KR / 03G-P4-3888-KR
++ GEFORCE GTX 780: 03G-P4-2780-KR / 03G-P4-2781-KR / 03G-P4-2782-KR / 03G-P4-2783-KR / 03G-P4-2784-KR / 03G-P4-2789-KR / 03G-P4-3783-KR / 03G-P4-3784-KR / 06G-P4-3785-KR / 06G-P4-3787-KR / 03G-P4-3788-KR / 03G-P4-3789-KR
++ GEFORCE GTX 770: 02G-P4-2770-KR / 02G-P4-2771-KR / 02G-P4-2773-KR / 02G-P4-2774-KR / 02G-P4-2775-KR / 02G-P4-2776-KR / 02G-P4-3770-KR / 02G-P4-3771-KR / 02G-P4-3772-KR / 04G-P4-3773-KR / 04G-P4-3774-KR / 04G-P4-3775-KR / 04G-P4-3776-KR / 04G-P4-3777-KR / 04G-P4-3778-KR / 04G-P4-3779-KR

Xem thông tin chi tiết EVGA khuyến mãi game Borderlands Pre-Sequel tại đây