EVGA khuyến mãi game Bombshell khi mua 1 số dòng card màn hình NVIDIA

Theo chương trình khuyến mãi mới nhất từ EVGA thì bạn sẽ được tặng game Bombshell khi mua card màn hình EVGA sử dụng 1 trong những dòng GPU NVIDIA sau: GTX TITAN X, GTX 980 Ti, GTX 980, GTX 970, GTX 960 và GTX 950

Tags: card màn hình EVGA

mua card màn hình

EVGA khuyến mãi game Bombshell khi mua 1 số dòng card màn hình NVIDIA

EVGA khuyến mãi game Bombshell khi mua 1 số dòng card màn hình NVIDIA

Từ những người sáng tạo của game Rise of the Triad và hãng sản xuất game huyền thoại 3D Realms và hiện tại là game Bombshell, 1 game hành động nhập vai, thì bây giờ bạn sẽ được khuyến mãi miễn phí game Bombshell khi mua card màn hình EVGA sử dụng 1 trong những dòng GPU NVIDIA sau: GTX TITAN X, GTX 980 Ti, GTX 980, GTX 970, GTX 960 và GTX 950. Dĩ nhiên là cũng có giới hạn thời gian (tôi vào trong trang khuyến mãi EVGA xem thì chả thấy ngày kết thúc). Danh sách card màn hình EVGA trong chương trình khuyến mãi nầy bao gồm:
++ EVGA GeForce GTX TITAN X: 12G-P4-1999-KR 12G-P4-2990-KR 12G-P4-2992-KR 12G-P4-2999-KR
++ EVGA GeForce GTX 980 Ti: 06G-P4-1996-KR 06G-P4-4990-KR 06G-P4-4991-KR 06G-P4-4992-KR 06G-P4-4993-KR 06G-P4-4995-KR 06G-P4-4996-KR 06G-P4-4998-KR 06G-P4-4999-KR 06G-P4-5998-KR
++ EVGA GeForce GTX 980: 04G-P4-1980-KR 04G-P4-1982-KR 04G-P4-1989-KR 04G-P4-2980-KR 04G-P4-2981-KR 04G-P4-2982-KR 04G-P4-2983-KR 04G-P4-2986-KR 04G-P4-2988-KR 04G-P4-2989-KR 04G-P4-3988-KR 04G-P4-5988-KR
++ EVGA GeForce GTX 970: 04G-P4-0972-KR 04G-P4-0974-KR 04G-P4-1970-KR 04G-P4-1972-KR 04G-P4-1976-KR 04G-P4-2972-KR 04G-P4-2974-KR 04G-P4-2975-KR 04G-P4-2978-KR 04G-P4-3973-KR 04G-P4-3975-KR 04G-P4-3978-KR
++ EVGA GeForce GTX 960: 02G-P4-2962-KR 02G-P4-2963-KR 02G-P4-2966-KR 02G-P4-2968-KR 04G-P4-3960-KR 04G-P4-3962-KR 04G-P4-3963-KR 04G-P4-3966-KR 04G-P4-3967-KR 04G-P4-3968-KR 04G-P4-3969-KR
++ EVGA GeForce GTX 950: 02G-P4-2951-KR 02G-P4-2956-KR 02G-P4-2957-KR 02G-P4-2958-KR

Muốn tham gia chương trình khuyến mãi thì vào đây xem thêm thông tin.