Driver card màn hình NVIDIA GeForce 361.82 Hotfix

Cuối năm nên trừ AMD giới thiệu bản Beta thì NVIDIA cũng giới thiệu phiên bản driver card màn hình NVIDIA GeForce 361.82 Hotfix. Hi vọng sẽ không có thêm lỗi gì lớn để người dùng ăn tết vui vẽ

Tags: driver card màn hình NVIDIA

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 361.82 Hotfix

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 361.82 Hotfix

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 361.82 Hotfix được NVIDIA giới thiệu nhằm sửa lỗi: "Eject NVIDIA Graphics Device" - tạm dịch là bỏ thiết bị đồ họa NVIDIA tức hệ thống sẽ không nhận diện có sự xuất hiện của card nữa. Èo, lỗi nầy khá là nặng nhé. Tôi đảm bảo đa số người dùng mà bị lỗi nầy sẽ nghĩ ngay đến việc card màn hình bị hư.

Link download driver card màn hình NVIDIA GeForce 361.82 Hotfix:
++ Windows 10: 32 bit/ 64 bit
++ Windows 7& 8: 32 bit/ 64 bit