Driver card màn hình NVIDIA GeForce 359.06 WHQL

NVIDIA phát hành river card màn hình NVIDIA GeForce 359.06 WHQL để tối ưu driver cho tựa game Just Cause 3 và Rainbow Six: Siege. Ngoài ra họ cũng đã hỗ trợ SLI profiles cho game Rainbow Six: Siege

Tags: driver card màn hình NVIDIA

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 359.06 WHQL

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 359.06 WHQL

Link download driver card màn hình NVIDIA GeForce 359.06 WHQL:
++ Win 10: Desktop 32 bit/ 64 bit/ Laptop 32 bit/ 64 bit
++ Win #: Desktop 32 bit/ 64 bit/ Laptop 32 bit/ 64 bit