Driver card màn hình NVIDIA GeForce 358.78 Beta Dev

Rất nhanh sau phiên bản 358.70 Beta Dev thì NVIDIA giới thiệu ngay phiên bản driver card màn hình NVIDIA GeForce 358.78 Beta Dev sửa 1 số lỗi quan trọng đã xảy ra ở các phiên bản trước đó

Tags: driver card màn hình NVIDIA

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 358.78 Beta Dev

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 358.78 Beta Dev

Những điểm mới trong driver card màn hình NVIDIA GeForce 358.78 Beta Dev:
++ Nâng cấp driver hỗ trợ bộ SDK GameWorks VR, hỗ trợ cho laptop, gia tăng tính năng VR SLI và sửa lỗi
++ VR SLI bây giờ tương thích với chế độ NVIDIA Direct
++ Tối ưu hiệu năng VR SLI cho GPU Quadro
++ Sửa rất rất nhiều lỗi cho VR SLI và Direct Mode
++ Sửa lỗi hết hiệu lực gì đó với app ...

Thông tin driver card màn hình NVIDIA GeForce 358.78 Beta Dev:
++ Phiên bản: 358.78 Beta Dev
++ Ngày phát hành: 23/10/2015
++ Ngôn ngữ: Tiếng Anh
++ Hệ thống: Windows Vista, Win 7, 8 & 10
++ Chi tiết: đây
++ Laptop với desktop xài chung link download
++ Download for Windows 10 (64-bit)
++ Download for Windows 8, Windows 7 and Vista (64-bit)