Driver card màn hình NVIDIA GeForce 358.70 Beta Dev

NVIDIA tiếp tục giới thiệu phiên bản driver card màn hình NVIDIA GeForce 358.70 Beta Dev hỗ trợ cho GameWorks VR và VR SLI tốt hơn

Tags: driver card màn hình NVIDIA

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 358.70 Beta Dev

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 358.70 Beta Dev

Không cần giới thiệu nhiều, đây là link download driver card màn hình NVIDIA GeForce 358.70 Beta Dev (laptop với desktop xài chung file nhé):
++ Download for Windows 10 (64-bit)
++ Download for Windows 8, Windows 7 and Vista (64-bit)