Driver card màn hình NVIDIA GeForce 358.50 WHQL

NVIDIA giới thiệu phiên bản driver card màn hình NVIDIA GeForce 358.50 WHQL update rất nhiều tính năng hay ho từ các phiên bản Beta và Dev. Đây thật sự là 1 bản update đáng giá của NVIDIA nên mọi người nhanh tay update nhé

Tags: driver card màn hình NVIDIA

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 358.50 WHQL

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 358.50 WHQL

Thông tin driver card màn hình NVIDIA GeForce 358.50 WHQL:
++ Phiên bản: 358.50 WHQL
++ Ngày phát hành: 07/10/2015
++ Ngôn ngữ: Tiếng Anh
++ Hệ thống: Windows Vista trở lên
++ Chi tiết: đây
++ Download Win 10: Deskop 32 bit/ 64 bit/ Laptop 32 bit/ 64 bit
++ Download Win #: Deskop 32 bit/ 64 bit/ Laptop 32 bit/ 64 bit

Những điểm mới trong driver card màn hình NVIDIA GeForce 358.50 WHQL:
++ GameWorks VR: hỗ trợ GameWorks VR SDK, thêm tính năng VR SLI và sửa lỗi
++ Gaming Technology: hỗ trợ OpenGL 2015 ARB extensions và OpenGL ES 3.2
++ Windows 10: thêm SLI cho ShadowPlay và GameStream, thêm Stereo cho DirectX 12 SLI và 3D Surround
++ NVIDIA Control Panel/ 3D Settings->Manage 3D Settings page: thê gì đó
++ SLI Profiles: thêm 1 nùi game
++ 3D Vision Profiles: thêm 1 nùi profiles
++ 3D Compatibility Mode Profiles: thêm vài tựa game
++ NView – version 146.78 c
++ HD Audio Driver – version 1.3.34.3
++ NVIDIA PhysX System Software – version 9.15.0428
++ GeForce Experience – version 2.5.14.5
++ CUDA – version 7.5

Danh sách GPU được driver card màn hình NVIDIA GeForce 358.50 WHQL hỗ trợ:
++ GeForce 900 Series: GeForce GTX TITAN X, GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX 980, GeForce GTX 970, GeForce GTX 960, GeForce GTX 950
++ GeForce 700 Series: GeForce GTX TITAN Z, GeForce GTX TITAN Black, GeForce GTX TITAN, GeForce GTX 780 Ti, GeForce GTX 780, GeForce GTX 770, GeForce GTX 760, GeForce GTX 760 Ti (OEM), GeForce GTX 750 Ti, GeForce GTX 750, GeForce GTX 745, GeForce GT 740, GeForce GT 730, GeForce GT 720, GeForce GT 710, GeForce GT 705
++ GeForce 600 Series: GeForce GTX 690, GeForce GTX 680, GeForce GTX 670, GeForce GTX 660 Ti, GeForce GTX 660, GeForce GTX 650 Ti BOOST, GeForce GTX 650 Ti, GeForce GTX 650, GeForce GTX 645, GeForce GT 645, GeForce GT 640, GeForce GT 630, GeForce GT 620, GeForce GT 610, GeForce 605
++ GeForce 500 Series: GeForce GTX 590, GeForce GTX 580, GeForce GTX 570, GeForce GTX 560 Ti, GeForce GTX 560 SE, GeForce GTX 560, GeForce GTX 555, GeForce GTX 550 Ti, GeForce GT 545, GeForce GT 530, GeForce GT 520, GeForce 510
++ GeForce 400 Series: GeForce GTX 480, GeForce GTX 470, GeForce GTX 465, GeForce GTX 460 SE v2, GeForce GTX 460 SE, GeForce GTX 460, GeForce GTS 450, GeForce GT 440, GeForce GT 430, GeForce GT 420
++ GeForce 900M Series (Notebooks): GeForce GTX 980, GeForce GTX 980M, GeForce GTX 970M, GeForce GTX 965M, GeForce GTX 960M, GeForce GTX 950M, GeForce 940M, GeForce 930M, GeForce 920M, GeForce 910M
++ GeForce 800M Series (Notebooks): GeForce GTX 880M, GeForce GTX 870M, GeForce GTX 860M, GeForce GTX 850M, GeForce 840M, GeForce 830M, GeForce 820M, GeForce 810M
++ GeForce 700M Series (Notebooks): GeForce GTX 780M, GeForce GTX 770M, GeForce GTX 765M, GeForce GTX 760M, GeForce GT 755M, GeForce GT 750M, GeForce GT 745M, GeForce GT 740M, GeForce GT 735M, GeForce GT 730M, GeForce GT 720M, GeForce 710M, GeForce 705M
++ GeForce 600M Series (Notebooks): GeForce GTX 680MX, GeForce GTX 680M, GeForce GTX 675MX, GeForce GTX 675M, GeForce GTX 670MX, GeForce GTX 670M, GeForce GTX 660M, GeForce GT 650M, GeForce GT 645M, GeForce GT 640M, GeForce GT 640M LE, GeForce GT 635M, GeForce GT 630M, GeForce GT 625M, GeForce GT 620M, GeForce 610M
++ GeForce 500M Series (Notebooks): GeForce GTX 580M, GeForce GTX 570M, GeForce GTX 560M, GeForce GT 555M, GeForce GT 550M, GeForce GT 540M, GeForce GT 525M, GeForce GT 520M, GeForce GT 520MX
++ GeForce 400M Series (Notebooks): GeForce GTX 485M, GeForce GTX 480M, GeForce GTX 470M, GeForce GTX 460M, GeForce GT 445M, GeForce GT 435M, GeForce GT 425M, GeForce GT 420M, GeForce GT 415M, GeForce 410M