Driver card màn hình NVIDIA GeForce 356.04 Beta Dev

NVIDIA tiếp tục giới thiệu phiên bản driver card màn hình NVIDIA GeForce 356.04 Beta Dev hỗ trợ tốt nhất cho GameWorks VR

Tags: driver card màn hình NVIDIA

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 356.04 Beta Dev

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 356.04 Beta Dev

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 356.04 Beta Dev được NVIDIA tối ưu hỗ trợ tốt cho GameWorks VR SDK, hỗ trợ cho nền tảng laptop tốt hơn, kích hoạt tính năng VR SLI và sửa lỗi gì đó.

Thông tin driver card màn hình NVIDIA GeForce 356.04 Beta Dev:
++ Phiên bản: 356.04 Beta Dev
++ Ngày phát hành: 22/09/2015
++ Ngôn ngữ: Tiếng Anh
++ Hệ thống: Windows 10, Windows 8, Windows 7 & Vista
++ Chi tiết: đây
++ Link download for Windows 10 (64-bit)
++ Link download for Windows 8, Windows 7 and Vista (64-bit)