Driver card màn hình NVIDIA GeForce 355.83 Beta Dev

NVIDIA tiếp tục giới thiệu phiên bản driver card màn hình NVIDIA GeForce 355.83 Beta Dev để sửa lỗi

Tags: driver card màn hình NVIDIA

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 355.83 Beta Dev

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 355.83 Beta Dev

Thông tin driver card màn hình NVIDIA GeForce 355.83 Beta Dev:
++ Phiên bản: 355.83 Beta Dev
++ Ngày phát hành: 26/08/2015
++ Hê thống: Windows Vista, 7, 8 & 10 32 bit & 64 bit
++ Ngôn ngữ: Tiếng Anh
++ Chi tiết: đây

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 355.83 Beta Dev hỗ trợ các nhà phát triển VR (Virtual reality - thực tế ảo) sử dụng bộ Oculus 0.7 SDK. Nó sửa những lỗi xảy ra khi dùng các dòng GPU cũ với "< 4 display heads" (không biết dịch sau cho đúng). Link download:
++ Download for Windows 10 (32-bit)
++ Download for Windows 10 (64-bit)
++ Download for Windows 8, Windows 7 and Vista (32-bit)
++ Download for Windows 8, Windows 7 and Vista (64-bit)