Driver card màn hình NVIDIA GeForce 355.78 Beta Dev

Rất nhanh chóng ngay khi phiên bản driver 355.60 WHQl được báo cáo có lỗi hiển thị với kính thực tế ảo Oculus thì NVIDIA lập tức giới thiệu phiên bản driver card màn hình NVIDIA GeForce 355.78 Beta Dev để sửa lỗi

Tags: driver card màn hình NVIDIA

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 355.78 Beta Dev

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 355.78 Beta Dev

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 355.78 Beta Dev sẽ hỗ trợ cho các nhà phát triển VR (Virtual reality - thực tế ảo) sử dụng bộ Oculus 0.7 SDK. Nó đảm bảo cho bạn sẽ không bị lỗi hiển thị về độ trễ đã xảy ra trên phiên bản driver 355.60 WHQL. Người dùng bình thường nếu thích có thể tải về xài cho vui vì có làm gì được đâu. À, tìm hiểu thêm về GameWorks VR ở đây.

Link download driver card màn hình NVIDIA GeForce 355.78 Beta Dev:
++ Download for Windows 10 (32-bit)
++ Download for Windows 10 (64-bit)
++ Download for Windows 8, Windows 7 and Vista (32-bit)
++ Download for Windows 8, Windows 7 and Vista (64-bit)