Driver card màn hình NVIDIA GeForce 353.49 Hotfix

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 353.49 Hotfix tiếp tục là 1 phiên bản sửa lỗi từ NVIDIA. Kỳ nầy driver hỗ trợ luôn cho cả Windows 10, 8.1, 8, 7 và Vista

Tags: driver card màn hình NVIDIA

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 353.49 Hotfix

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 353.49 Hotfix

Thông tin driver card màn hình NVIDIA GeForce 353.49 Hotfix:
++ Phiên bản: 353.94 Hotfix
++ Ngày phát hành: 08/07/2015
++ Ngôn ngữ: Tiếng Anh
++ Hệ thống: Windows Vista, 7, 8, 8.1 & 10 32 bit & 64 bit
++ Link Windows 10: Desktop 32 bit/ 64 bit/ Laptop 32 bit/ 64 bit
++ Link Windows khác: Desktop 32 bit/ 64 bit/ Laptop 32 bit/ 64 bit

Nếu các bạn cảm thấy không bị gì lỗi liên quan đến driver và mệt mỏi vì cứ update driver liên tục thì cứ tiếp tục xài phiên bản 353.30 WHQL. Nhìn chung thì bản driver card màn hình NVIDIA GeForce 353.49 Hotfix nầy cũng dành cho những người bị lỗi thật sự nghiêm trọng khi dùng Chrome, bật G-SYNC hay sử dụng Sony Vegas Pro. Hôm qua tôi cũng mới cài phiên bản 353.45 và giờ tiếp tục cài cái nầy nữa, rõ chán.