Driver card màn hình NVIDIA GeForce 352.84 WHQL

Tin mừng cho những ai sử dụng GPU GeForce của NVIDIA trên nền Windows 10 khi NVIDIA chính thức giới thiệu phiên bản driver card màn hình NVIDIA GeForce 352.84 WHQL

Tags: driver card màn hình NVIDIA

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 352.84 WHQL

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 352.84 WHQL

Thông tin driver card màn hình NVIDIA GeForce 352.84 WHQL:
++ Phiên bản: 352.84 WHQL
++ Ngày phát hành: 15/05/2015
++ Hệ điều hành: Windows 10 32 bit & 64 bit
++ Ngôn ngữ: Tiếng Anh
++ Download: Desktop 32 bit/ 64 bit/ Laptop 32 bit/ 64 bit

Như vậy là dù Windows 10 vẫn chưa có bản chính thức nhưng NVIDIA vẫn tung ra 1 phiên bản WHQL chính chủ dành cho nó. Driver card màn hình NVIDIA GeForce 352.84 WHQL vẫn không có ghi thêm thông tin gì cả, có lẽ họ cũng đang chờ đợi người dùng phản hồi ý kiến

Danh sách GPU được driver card màn hình NVIDIA GeForce 352.84 WHQL hỗ trợ:
++ GeForce 900 Series: GeForce GTX TITAN X, GeForce GTX 980, GeForce GTX 970, GeForce GTX 960
++ GeForce 700 Series: GeForce GTX TITAN Z, GeForce GTX TITAN Black, GeForce GTX TITAN, GeForce GTX 780 Ti, GeForce GTX 780, GeForce GTX 770, GeForce GTX 760, GeForce GTX 760 Ti (OEM), GeForce GTX 750 Ti, GeForce GTX 750, GeForce GTX 745, GeForce GT 740, GeForce GT 720, GeForce GT 710, GeForce GT 705
++ GeForce 600 Series: GeForce GTX 690, GeForce GTX 680, GeForce GTX 670, GeForce GTX 660 Ti, GeForce GTX 660, GeForce GTX 650 Ti BOOST, GeForce GTX 650 Ti, GeForce GTX 650
++ GeForce 900M Series (Notebooks): GeForce GTX 980M, GeForce GTX 970M, GeForce GTX 965M, GeForce GTX 960M, GeForce GTX 950M, GeForce 940M, GeForce 930M, GeForce 920M
++ GeForce 800M Series (Notebooks): GeForce GTX 880M, GeForce GTX 870M, GeForce GTX 860M, GeForce GTX 850M, GeForce 840M, GeForce 830M, GeForce 820M, GeForce 810M
++ GeForce 700M Series (Notebooks): GeForce GTX 780M, GeForce GTX 770M, GeForce GTX 765M, GeForce GTX 760M, GeForce GT 755M, GeForce GT 750M, GeForce GT 745M, GeForce GT 740M, GeForce GT 735M, GeForce GT 730M, GeForce GT 720M
++ GeForce 600M Series (Notebooks): GeForce GTX 680MX, GeForce GTX 680M, GeForce GTX 675MX, GeForce GTX 675M, GeForce GTX 670MX, GeForce GTX 670M, GeForce GTX 660M, GeForce GT 650M, GeForce GT 645M, GeForce GT 640M, GeForce GT 640M LE