Driver card màn hình NVIDIA GeForce 340.82 Beta

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 340.82 Beta sẽ hỗ trợ OpenGL 4.5 và GLSL 4.50 nếu phần cứng có hỗ trợ

Tags: driver card màn hình NVIDIA

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 340.82 Beta

Driver card màn hình NVIDIA GeForce 340.82 Beta

Bạn cần phải sử dụng 1 trong những GPU thuộc dòng Fermi, Kepler hoặc Maxwell dưới đây để có thể thấy hết khả năng của driver card màn hình NVIDIA GeForce 340.82 Beta:
++ Quadro series: K6000, K5000, K4000, K2000, K2000D, K600, 6000, 5000, 4000, 2000, 2000D, 600, 410
++ GeForce 700 series: GTX TITAN Z, GTX TITAN Black, GTX TITAN, GTX 780 Ti, GTX 780, GTX 770, GTX 760, GTX 760 Ti (OEM), GTX 750 Ti, GTX 750, GTX 745, GT 740, GT 730
++ GeForce 600 series: GTX 690, GTX 680, GTX 670, GTX 660 Ti, GTX 660, GTX 650 Ti BOOST, GTX 650 Ti, GTX 650, GTX 645, GT 645, GT 640, GT 630, GT 620, GT 610, 605
++ GeForce 500 series: GTX 590, GTX 580, GTX 570, GTX 560 Ti, GTX 560 SE, GTX 560, GTX 555, GTX 550 Ti, GT 545, GT 530, GT 520, 510
++ GeForce 400 series: GTX 480, GTX 470, GTX 465, GTX 460 SE v2, GTX 460 SE, GTX 460, GTS 450, GT 440, GT 430, GT 420, 405

Link download driver card màn hình NVIDIA GeForce 340.82 Beta: 32 bit / 64 bit