Driver card màn hình NVIDIA 356.59 Vulkan

Như vậy là cuối cùng NVIDIA đã chính thức hỗ trợ Vulkan API cho 2 dòng GPU Kepler và Maxwell bằng việc giới thiệu phiên bản driver card màn hình NVIDIA 356.59 Vulkan cho Windows hay 355.00.26 cho Linux

Tags: driver card màn hình NVIDIA

mua card màn hình

Driver card màn hình NVIDIA 356.59 Vulkan

Driver card màn hình NVIDIA 356.59 Vulkan

Danh sách những GPU được NVIDIA cho phép hỗ trợ Vulkan API:
++ Quadro Series: Quadro M6000, Quadro M5000, Quadro M4000, Quadro K6000, Quadro K5200, Quadro K5000, Quadro K4000, Quadro K4200, Quadro K2200, Quadro K2000, Quadro K2000D, Quadro K1200, Quadro K620, Quadro K420
++ Quadro Series (Notebooks): Quadro K5100M, Quadro K5000M, Quadro K4100M, Quadro K4000M, Quadro K3100M, Quadro K2200M, Quadro K2100M, Quadro K3000M, Quadro K2000M, Quadro K1100M, Quadro K1000M, Quadro K620M, Quadro K610M, Quadro K510M, Quadro K500M
++ GeForce 900 Series: GeForce GTX TITAN X, GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX 980, GeForce GTX 970, GeForce GTX 960, GeForce GTX 950
++ GeForce 700 Series: GeForce GTX TITAN Z, GeForce GTX TITAN Black, GeForce GTX TITAN, GeForce GTX 780 Ti, GeForce GTX 780, GeForce GTX 770, GeForce GTX 760, GeForce GTX 760 Ti (OEM), GeForce GTX 750 Ti, GeForce GTX 750, GeForce GTX 745, GeForce GT 740, GeForce GT 730, GeForce GT 720, GeForce GT 710, GeForce GT 705
++ GeForce 600 Series: GeForce GTX 690, GeForce GTX 680, GeForce GTX 670, GeForce GTX 660 Ti, GeForce GTX 660, GeForce GTX 650 Ti BOOST, GeForce GTX 650 Ti, GeForce GTX 650, GeForce GTX 645, GeForce GT 645, GeForce GT 640, GeForce GT 630

Những đặc tính kỹ thuật của Vulkan có thể vào đây để xem, còn nếu gặp lỗi hay vấn đề gì đó thì vào đây để than thở.

Link download driver card màn hình NVIDIA 356.59 Vulkan cho Windows:
++ Download for Windows 8 and 7 (32 bit)
++ Download for Windows 8 and 7 (64 bit)
++ Download for Windows 10 (32 bit)
++ Download for Windows 10 (64 bit)

Vài dòng liên quan đến Vulkan của NVIDIA:
++ Làm thế nào để sử dụng Vulkan khi lập trình: vào đây để học hỏi và xem thuyết trình
++ NVIDIA vẫn hỗ trợ song song OpenGL và Vulkan
++ Driver NVIDIA hỗ trợ cho Vulkan tương thích với Vulkan 1.0
++ Sẽ có 1 phiên bản WHQL từ NVIDIA cho Windows và Linux hỗ trợ Vulkan