Driver card màn hình AMD Vulkan Beta

Cũng như NVIDIA khi AMD cũng quyết định hỗ trợ Vulkan API với việc giới thiệu phiên bản driver card màn hình AMD Vulkan Beta. Hầu hết tất cả các dòng GPU AMD đều được hỗ trợ trong phiên bản driver lần nầy với hệ thống Windows 7 trở lên

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Vulkan Beta

Driver card màn hình AMD Vulkan Beta

Driver card màn hình AMD Vulkan Beta với mã phiên bản kỳ nầy là 16.15.1009 Beta 4 được phát hành vào ngày 17/02/2016. Nó hỗ trợ hầu hết các GPU đời mới của AMD, vui lòng backup hệ thống trước khi dùng.

Yêu cầu hệ thống khi dùng driver card màn hình AMD Vulkan Beta:
++ Windows® 10 (32 & 64-bit version)
++ Windows 8.1 (32 & 64-bit version)
++ Windows 7 (32 & 64-bit version with SP1 or higher)

Những điểm sáng trong driver card màn hình AMD Vulkan Beta:
++ Tương thích với VulkanSDK v1.0.3.1
++ Sửa lỗi SSAO trong game The Talos Principle

Danh sách APU và GPU được driver card màn hình AMD Vulkan Beta hỗ trợ:
++ AMD Radeon™ R9 Fury/ R9 Nano Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 300/ R9 200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R7 300/ R7 200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500 - HD 8900 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 7700 - HD 7900 Series Graphics
++ AMD A-Series APUs with Radeon™ R7/ R6/ R5 Graphics
++ AMD A-Series APUs with Radeon™ R4/ R3 Graphics
++ AMD FX-8800P APUs with AMD Radeon™ R7 Graphics
++ AMD E-Series APUs with Radeon™ R2 Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500 - HD 8900 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M300/ R7 M300/ R5 M300 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M200/ R7 M200/ R5 M200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500M - HD 8900M Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 7700M - HD 7900M Series Graphics

Link download driver card màn hình AMD Vulkan Beta

Chi tiết thêm về driver card màn hình AMD Vulkan Beta