Driver card màn hình AMD Vulkan 16.15.2111.1001 Beta 1

Tiếp tục là phiên bản driver card màn hình AMD Vulkan 16.15.2111.1001 Beta 1 tối ưu và ổn định hơn cho các ứng dụng và game có dùng Vulkan API

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Vulkan 16.15.2111.1001 Beta 1

Driver card màn hình AMD Vulkan 16.15.2111.1001 Beta 1

Những điểm mới trong driver card màn hình AMD Vulkan 16.15.2111.1001 Beta 1:
++ PowerXpress System - hỗ trợ Vulkan
++ Các phiên bản The Talos Principle - Potential sẽ tương thích tốt hơn
++ Hologram - không bị lỗi khi khởi động

Yêu cầu hệ thống khi dùng driver card màn hình AMD Vulkan 16.15.2111.1001 Beta 1:
++ Windows® 10 (32 & 64-bit version)
++ Windows 8.1 (32 & 64-bit version)
++ Windows 7 (32 & 64-bit version with SP1 or higher)

Link download driver card màn hình AMD Vulkan 16.15.2111.1001 Beta 1: vào đây

Danh sách APU và GPU được driver card màn hình AMD Vulkan 16.15.2111.1001 Beta 1 hỗ trợ:
++ AMD Radeon™ R9 Fury/ R9 Nano Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 300/ R9 200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R7 300/ R7 200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500 - HD 8900 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 7700 - HD 7900 Series Graphics
++ AMD A-Series APUs with Radeon™ R4, R5, R6, or R7 Graphics
++ AMD Pro A-Series APUs with Radeon™ R5 or R7 Graphics
++ AMD Athlon™ Series APUs with Radeon™ R3 Graphics
++ AMD Sempron™ Series APUs with Radeon™ R3 Graphics
++ AMD A-Series APUs with Radeon™ R3, R4, R5, R6, R7, or R8 Graphics
++ AMD Pro A-Series APUs with Radeon™ R5, R6, or R7 Graphics
++ AMD FX-Series APUs with Radeon™ R7 Graphics
++ AMD E-Series APUs with Radeon™ R2 Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8180 - HD 8400 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M300/ R7 M300/ R5 M300 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M200/ R7 M200/ R5 M200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500M - HD 8900M Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 7700M - HD 7900M Series Graphics