Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.6.1 Hotfix

Tiếp tục tung ra phiên bản sửa lỗi, AMD đang làm nản nhiều dùng khi chỉ toàn hotfix và hotfix. Lần nầy là driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.6.1 Hotfix, tôi hi vọng nó không kéo dài đến 16.9 Hotfix luôn nhé

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.6.1 Hotfix

Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.6.1 Hotfix

Những điểm mới trong driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.6.1 Hotfix:
++ Hỗ trợ tốt hơn cho Mirror's Edge Catalyst™ và Paragon™
++ AMD Crossfire profile cho game Dark Souls III™
++ Sửa lỗi màn hình nhấp nháy hay treo khi phát video trên trình duyệt
++ Sửa lỗi hiệu năng game DiRT Rally™ suy giảm khi có cảnh mưa hay trời tối
++ Sửa lỗi dùng giao tiếp HDMI không đúng độ phân giải
++ Sửa lỗi AMD Crossfire™ không có tác dụng với ứng dụng của Origin hay Uplay
++ Sửa lỗi game Fallout™ 4 bị mất hình hay chi tiết khi kích hoạt AMD Crossfire™
++ Sửa tùm lum gì đó làm biếng dịch

Yêu cầu hệ thống khi dùng driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.6.1 Hotfix:
++ Windows® 10 (32 & 64-bit version)
++ Windows 8.1 (32 & 64-bit version)
++ Windows 7 (32 & 64-bit version with SP1 or higher)

Danh sách APU và GPU được driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.6.1 Hotfix hỗ trợ:
++ AMD Radeon™ Pro Duo
++ AMD Radeon™ R9 Fury/ R9 Nano Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 300/ R7 300 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 200/ R7 200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500 - HD 8900 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 7700 - HD 7900 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M300/ R7 M300/ R5 M300 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M200/ R7 M200/ R5 M200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500M - HD 8900M Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 7700M - HD 7900M Series Graphics

Link download driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.6.1 Hotfix:
++ Windows 7: 32 bit/ 64 bit
++ Windows 8.1: 32 bit/ 64 bit
++ Windows 10: 32 bit/ 64 bit