Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.5.3 Hotfix

AMD lại, vâng lại giới thiệu 1 phiên bản driver Hotfix mới và lần nầy là phiên bản driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.5.3 Hotfix để sửa lỗi và hỗ trợ tốt hơn cho 1 số tựa game

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.5.3 Hotfix

Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.5.3 Hotfix

Những điểm mới trong driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.5.3 Hotfix:
++ Hỗ trợ game Total War: Warhammer™, Overwatch™ và Dota™2 (with Vulkan™ API)
++ Thêm AMD Crossfire profile cho game Total War: Warhammer™ và Overwatch™
++ Sửa lỗi giảm hiệu năng game Fallout 4™ khi dùng AMD Crossfire
++ Sửa lỗi Radeon Settings sẽ mất khi cài đặt Radeon Software trong khi Radeon Settings vẫn còn đang mở
++ Sửa lỗi mất Radeon Settings "Additional Settings"
++ Sửa lỗi không thể kích hoạt Quad AMD Crossfire
++ Sửa lỗi mất hình ảnh trong game The Division™ khi dùng AMD Crossfire
++ Ổn định Intel Skull Canyon NUC (NUC6i7KYK) khi dùng AMD XConnect™
++ Sửa lỗi remove AMD XConnect™ không bị màn hình xanh
++ Sửa lỗi AMD Gaming Evolved bị crash khi chạy cùng lúc với 1 số tựa game
++ Sửa nhiều quá làm biếng dịch

Yêu cầu hệ thống khi dùng driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.5.3 Hotfix:
++ Windows® 10 (32 & 64-bit version)
++ Windows 8.1 (32 & 64-bit version)
++ Windows 7 (32 & 64-bit version with SP1 or higher)

Danh sách GPU và APU được driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.5.3 Hotfix hỗ trợ:
++ AMD Radeon™ Pro Duo
++ AMD Radeon™ R9 Fury/ R9 Nano Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 300/ R7 300 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 200/ R7 200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500 - HD 8900 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 7700 - HD 7900 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M300/ R7 M300/ R5 M300 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M200/ R7 M200/ R5 M200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500M - HD 8900M Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 7700M - HD 7900M Series Graphics

Link download driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.5.3 Hotfix:
++ Windows 7: 32 bit/ 64 bit
++ Windows 8.1: 32 bit/ 64 bit
++ Windows 10: 32 bit/ 64 bit