Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.5.2.1 Hotfix

Chúc mừng các thím đang xài phiên bản driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.5.2 Hotfix khi AMD lại tiếp tục giới thiệu phiên bản driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.5.2.1 Hotfix

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.5.2.1 Hotfix

Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.5.2.1 Hotfix

Những điểm mới trong driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.5.2.1 Hotfix:
++ Hiệu năng dòng AMD Radeon R9 390 tăng 35% trong game Doom™ khi so với với driver 16.5.2 Hotfix
++ 1 vài tựa game lỗi màn hình khi mở AMD Gaming Evolved
++ Lỗi kích hoạt Quad AMD Crossfire đã được sửa
++ Sửa lỗi mất chữ hay hình trong game Witcher® 3: Wild Hunt khi kích hoạt Crossfire
++ Sửa lỗi hiển thị cho game Call of Duty™: Advanced Warfare
++ Sửa lỗi cài đặt driver Radeon nhiều lần sau khi khởi động
++ Sửa lỗi AMD Crossfire không có tác dụng cho ứng dụng Origin hay Uplay
++ Sửa lỗi thiếu trang Additional Settings
++ Sửa lỗi gì đó cho game Fallout™ 4 và Forza Motorsport 6: Apex™
++ Sửa lỗi kích hoạt Frame Rate Target Control cho 1 số tựa game

Danh sách GPU và APU được driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.5.2.1 Hotfix hỗ trợ:
++ AMD Radeon™ Pro Duo
++ AMD Radeon™ R9 Fury/ R9 Nano Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 300/ R7 300 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 200/ R7 200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500 - HD 8900 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 7700 - HD 7900 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M300/ R7 M300/ R5 M300 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M200/ R7 M200/ R5 M200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500M - HD 8900M Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 7700M - HD 7900M Series Graphics

Yêu cầu hệ thống khi dùng driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.5.2.1 Hotfix:
++ Windows® 10 (32 & 64-bit version)
++ Windows 8.1 (32 & 64-bit version)
++ Windows 7 (32 & 64-bit version with SP1 or higher)

Link download driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.5.2.1 Hotfix:
++ Windows 7: 32 bit/ 64 bit
++ Windows 8.1: 32 bit/ 64 bit
++ Windows 10: 32 bit/ 64 bit