Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.5.1 Hotfix

Tiếp tục chưa giới thiệu bản WHQL mà AMD lại giới thiệu driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.5.1 Hotfix. Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng là bài quen thuộc cho những phiên bản driver dạng nầy

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.5.1 Hotfix

Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.5.1 Hotfix

Những điểm mới trong driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.5.1 Hotfix:
++ Tăng 27% hiệu năng của AMD Radeon™ R9 Fury X trong game Forza Motorsport 6: Apex™ khi so với driver Crimson Edition 16.4.2
++ Sửa lỗi giao diện game khi kích hoạt AMD Gaming Evolved
++ Tùy chọn HDMI™ Scaling sẽ hoạt động tốt hơn
++ Hiển thị đầy đủ tùy chọn tắt/ mở AMD Crossfire™
++ Sửa lỗi nhấp nháy của game Witcher® 3: Wild Hunt
++ Sửa lỗi không hiển thị icon game trong quản lý Radeon Settings

Yêu cầu hệ thống khi dùng driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.5.1 Hotfix:
++ Windows® 10 (32 & 64-bit version)
++ Windows 8.1 (32 & 64-bit version)
++ Windows 7 (32 & 64-bit version with SP1 or higher)

Danh sách APU và GPU được driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.5.1 Hotfix hỗ trợ:
++ AMD Radeon™ Pro Duo
++ AMD Radeon™ R9 Fury/ R9 Nano Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 300/ R7 300 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 200/ R7 200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500 - HD 8900 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 7700 - HD 7900 Series Graphics
++ AMD A-Series APUs with Radeon™ R4, R5, R6, or R7 Graphics
++ AMD Pro A-Series APUs with Radeon™ R5 or R7 Graphics
++ AMD Athlon™ Series APUs with Radeon™ R3 Graphics
++ AMD Sempron™ Series APUs with Radeon™ R3 Graphics
++ AMD A-Series APUs with Radeon™ R3, R4, R5, R6, R7, or R8 Graphics
++ AMD Pro A-Series APUs with Radeon™ R5, R6, or R7 Graphics
++ AMD FX-Series APUs with Radeon™ R7 Graphics
++ AMD E-Series APUs with Radeon™ R2 Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8180 - HD 8400 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M300/ R7 M300/ R5 M300 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M200/ R7 M200/ R5 M200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500M - HD 8900M Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 7700M - HD 7900M Series Graphics

Link download driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.5.1 Hotfix:
++ Windows 7: 32 bit/ 64 bit
++ Windows 8.1: 32 bit/ 64 bit
++ Windows 10: 32 bit/ 64 bit