Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.4.2 Hotfix

AMD vừa giới thiệu phiên bản driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.4.2 Hotfix. Mọi người update nhớ backup nhé, ad vừa nghe đồn là ... à mà thôi, thích thì lên

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.4.2 Hotfix

Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.4.2 Hotfix

Những điểm mới trong driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.4.2 Hotfix:
++ Updated hoặc tạo Crossfire Profiles cho game Elite Dangerous™ và Need for Speed™
++ AMD Xconnect™ hỗ trợ đầy đủ thông qua cổng Thunderbolt™ 3 eGFX cho dòng card R9 Fury, R9 Nano và dòng Radeon R300
++ Sửa thêm 1 nùi lỗi khác ... vào đây xem

Yêu cầu hệ thống khi dùng driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.4.2 Hotfix:
++ Windows® 10 (32 & 64-bit version)
++ Windows 8.1 (32 & 64-bit version)
++ Windows 7 (32 & 64-bit version with SP1 or higher)

Danh sách GPU và APU được driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.4.2 Hotfix hỗ trợ:
++ AMD Radeon™ Pro Duo
++ AMD Radeon™ R9 Fury/ R9 Nano Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 300/ R7 300 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 200/ R7 200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500 - HD 8900 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 7700 - HD 7900 Series Graphics
++ AMD A-Series APUs with Radeon™ R4, R5, R6, or R7 Graphics
++ AMD Pro A-Series APUs with Radeon™ R5 or R7 Graphics
++ AMD Athlon™ Series APUs with Radeon™ R3 Graphics
++ AMD Sempron™ Series APUs with Radeon™ R3 Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8180 - HD 8400 Series Graphics
++ AMD A-Series APUs with Radeon™ R3, R4, R5, R6, R7, or R8 Graphics
++ AMD Pro A-Series APUs with Radeon™ R5, R6, or R7 Graphics
++ AMD FX-Series APUs with Radeon™ R7 Graphics
++ AMD E-Series APUs with Radeon™ R2 Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M300/ R7 M300/ R5 M300 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M200/ R7 M200/ R5 M200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500M - HD 8900M Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 7700M - HD 7900M Series Graphics

Link download driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.4.2 Hotfix:
++ Windows 7: 32 bit/ 64 bit
++ Windows 8.1: 32 bit/ 64 bit
++ Windows 10: 32 bit/ 64 bit