Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.4.1 Hotfix

Rất nhanh chóng cho đội hình áo đỏ khi AMD tung ra phiên bản driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.4.1 Hotfix. 1 nùi lỗi được sửa và hỗ trợ thêm vài game mới là những gì chính trong bản driver nầy

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.4.1 Hotfix

Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.4.1 Hotfix

Những điểm mới trong driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.4.1 Hotfix:
++ Gia tăng hiệu năng 35% cho game Quantum Break™ của card màn hình Radeon™ R9 Fury X khi so sánh với driver Crimson 16.3.2
++ Hỗ trợ tốt hơn cho Oculus Rift™ và HTC Vive™
++ Giải quyết treo khung hình trong vài ứng dụng DirectX®12
++ Giải quyết hình chóp tắt trong game Hitman™ khi chạy trên nền DirectX® 11 có bật shadow
++ Sửa lỗi 1 vài tựa game không tương thích với AMD Gaming Evolved
++ Sửa lỗi game Need For Speed™, Division™ bị treo khi dùng cấu hình AMD Crossfire™
++ Sửa lỗi kích hoạt tiết kiệm điện không được
++ Sửa lỗi người dùng XCOM2™ bị treo ứng dụng khi dùng cấu hình AMD Crossfire™ bằng cách tắt cấu hình
++ Sửa lỗi vài ứng dụng bị treo khi dùng cấu hình AMD Crossfire™ trên nền DirectX® 9
++ Sửa vài lỗi gì đó từ việc dùng card màn hình Radeon R9 380
++ Sửa lỗi không hiển thì tùy chọn HDMI Scaling

Yêu cầu hệ thống khi dùng driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.4.1 Hotfix:
++ Windows® 10 (32 & 64-bit version)
++ Windows 8.1 (32 & 64-bit version)
++ Windows 7 (32 & 64-bit version with SP1 or higher)

Danh sách GPU và APU được hỗ trợ bởi driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.4.1 Hotfix:
++ AMD Radeon™ Pro Duo
++ AMD Radeon™ R9 Fury/ R9 Nano Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 300/ R7 300 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 200/ R7 200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500 - HD 8900 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 7700 - HD 7900 Series Graphics
++ AMD A-Series APUs with Radeon™ R4, R5, R6, or R7 Graphics
++ AMD Pro A-Series APUs with Radeon™ R5 or R7 Graphics
++ AMD Athlon™ Series APUs with Radeon™ R3 Graphics
++ AMD Sempron™ Series APUs with Radeon™ R3 Graphics
​ ++ AMD Radeon™ HD 8180 - HD 8400 Series Graphics
++ AMD A-Series APUs with Radeon™ R3, R4, R5, R6, R7, or R8 Graphics
++ AMD Pro A-Series APUs with Radeon™ R5, R6, or R7 Graphics
++ AMD FX-Series APUs with Radeon™ R7 Graphics
++ AMD E-Series APUs with Radeon™ R2 Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M300 / R7 M300/ R5 M300 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M200/ R7 M200/ R5 M200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500M - HD 8900M Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 7700M - HD 7900M Series Graphics

Link download driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.4.1 Hotfix:

Download AMD Radeon Graphics Driver for Windows 10 (32-bit)

Download AMD Radeon Graphics Driver for Windows 10 (64-bit)

Download AMD Radeon Graphics Driver for Windows 8.1 (32-bit)

Download AMD Radeon Graphics Driver for Windows 8.1 (64-bit)

Download AMD Radeon Graphics Driver for Windows 7 (32-bit)

Download AMD Radeon Graphics Driver for Windows 7 (64-bit)

Download AMD Catalyst Driver for Windows Vista (32-bit)

Download AMD Catalyst Driver for Windows Vista (64-bit)

Download AMD Catalyst Driver for Windows XP (32-bit)

Download AMD Catalyst Driver for Windows XP (64-bit)