Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.3 Beta

AMD cũng không thua kém NVIDIA khi cũng vừa tung ra phiên bản driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.3 Beta. Như vậy thì trong năm nay ngoài chạy đua GPU thì driver cũng là 1 cuộc đua không kém của 2 hãng

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.3 Beta

Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.3 Beta

Những điểm mới của driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.3 Beta:
++ Updated Crossfire Profiles của game Hitman™ và The Park
++ Hỗ trợ game Hitman™ tốt hơn
++ Hiệu năng game Rise of the Tomb Raider™ tăng 16% khi dùng dòng R9 Fury X so với bản Crimson Edition 16.2
++ Hiệu năng game Gears of War Ultimate tăng tăng 40% khi dùng dòng R9 Fury X và tăng 44% khi dùng dòng R9 380 so với bản Crimson Edition 16.2.1
++ Sửa lỗi tùm lum do kích hoạt tiết kiệm điện
++ Sữa 1 nùi lỗi khác (làm biếng dịch)

Yêu cầu hệ thống khi dùng driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.3 Beta:
++ Windows® 10 (32 & 64-bit version)
++ Windows 8.1 (32 & 64-bit version)
++ Windows 7 (32 & 64-bit version with SP1 or higher)

Danh sách GPU và APU được driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.3 Beta hỗ trợ:
++ AMD Radeon™ R9 Fury/ R9 Nano Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 300/ R9 200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R7 300/ R7 200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500 - HD 8900 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 7700 - HD 7900 Series Graphics
++ AMD A-Series APUs with Radeon™ R4, R5, R6, or R7 Graphics
++ AMD Pro A-Series APUs with Radeon™ R5 or R7 Graphics
++ AMD Athlon™ Series APUs with Radeon™ R3 Graphics
++ AMD Sempron™ Series APUs with Radeon™ R3 Graphics
++ AMD A-Series APUs with Radeon™ R3, R4, R5, R6, R7, or R8 Graphics
++ AMD Pro A-Series APUs with Radeon™ R5, R6, or R7 Graphics
++ AMD FX-Series APUs with Radeon™ R7 Graphics
++ AMD E-Series APUs with Radeon™ R2 Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8180 - HD 8400 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M300/ R7 M300/ R5 M300 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M200/ R7 M200/ R5 M200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500M - HD 8900M Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 7700M - HD 7900M Series Graphics

Link download driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.3 Beta:
++ Windows® 10, Windows 8.1 & Windows 7 64-bit
++ Windows® 10, Windows 8.1 & Windows 7 32-bit