Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.3.2

AMD cũng tung ra phiên bản driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.3.2 để hỗ trợ tốt hơn cho VR. Hi vọng vài ngày tới không có bản Hotfix nào xuất hiện nữa

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.3.2

Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.3.2

Những điểm mới trong phiên bản driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.3.2:
++ Hỗ trợ Oculus Rift™ SDK v1.3 và HTC Vive™
++ Updated Crossfire Profiles cho game Everybody’s Gone to the Rapture™ và Hitman™​

Danh sách APU và GPU được driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.3.2 hỗ trợ:
++ AMD Radeon™ Pro Duo
++ AMD Radeon™ R9 Nano/ R9 Fury Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 300/ R9 200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R7 300/ R7 200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500 - HD 8900 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 7700 - HD 7900 Series Graphics
++ AMD A-Series APUs with Radeon™ R7/ R6/ R5/ R4 Graphics
++ AMD Pro A-Series APUs with Radeon™ R5 or R7 Graphics
++ AMD A-Series APUs with Radeon™ R3, R4, R5, R6, R7, or R8 Graphics
++ AMD FX-8800P APUs with AMD Radeon™​ R7 Graphics
++ AMD E-Series APUs with Radeon™ R2 Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500 - HD 8900 Series Graphics
++ AMD Pro A-Series APUs with Radeon™ R5, R6, or R7 Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M3​00 / R9 M200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R7 M300/ R7 M200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R5 M300/ R5 M200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500M - HD 8900M Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 7700M - HD 7900M Series Graphics​​

Link download driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.3.2:
++ Windows 7 32 bit/ 64 bit
++ Windows 8.1 32 bit/ 64 bit
++ Windows 10 32 bit/ 64 bit