Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.3.1 Beta

Tiếp tục là phiên bản driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.3.1 Beta nhằm sửa lỗi và tối ưu hiệu năng đến từ AMD Radeon Technologies Group. AMD chăm chỉ làm driver không biết là nên mừng hay nên lo nữa

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.3.1 Beta

Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.3.1 Beta

Những điểm mới trong driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.3.1 Beta:
++ Hỗ trợ tốt hơn cho game Need for Speed™
++ Updated Crossfire Profiles cho game Hitman™
++ Hiển thị lại tab Radeon™ Settings "Gaming" cho ai không thấy
++ Sửa lỗi cài đặt thông qua dòng lệnh, khuyến khích cài bằng giao diện
++ Sửa lỗi treo ứng dụng của UE4
++ Sửa lỗi màn hình đen hay treo khi dùng ứng dụng Oculus Video
++ Sửa lỗi bị khóa tỉ lệ làm tươi từ ứng dụng DirectX®12 với màn hình
++ Sữa lỗi vài game làm treo AMD Gaming Evolved
++ Sửa lỗi treo game FFXIV
++ Sửa lỗi game Division bị nhấp nháy khi kích hoạt Crossfire
++ Sửa lỗi game LoL tùm lum khi kích hoạt Crossfire
++ Sửa lỗi game Rift khi kích hoạt V-Sync, tốt nhất nên tắt V-Sync
++ Sửa lỗi game Plants vs Zombies™: Garden Warfare 2 treo khi kích hoạt Crossfire
++ Sửa lỗi tiết kiệm điện không hoạt động
++ Sửa lỗi hiệu năng game Hitman™ và Need for Speed™ bèo khi kích hoạt Crossfire

Yêu cầu hệ thống khi dùng driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.3.1 Beta:
++ Windows® 10 (32 & 64-bit version)
++ Windows 8.1 (32 & 64-bit version)
++ Windows 7 (32 & 64-bit version with SP1 or higher)

Danh sách APU và GPU được driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.3.1 Beta hỗ trợ:
++ AMD Radeon™ R9 Fury/ R9 Nano Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 300/ R9 200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R7 300/ R7 200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500 - HD 8900 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 7700 - HD 7900 Series Graphics
++ AMD A-Series APUs with Radeon™ R4, R5, R6, or R7 Graphics
++ AMD Pro A-Series APUs with Radeon™ R5 or R7 Graphics
++ AMD Athlon™ Series APUs with Radeon™ R3 Graphics
++ AMD Sempron™ Series APUs with Radeon™ R3 Graphics
++ AMD A-Series APUs with Radeon™ R8, R3, R4, R5, R6, R7 Graphics
++ AMD Pro A-Series APUs with Radeon™ R5, R6, R7 Graphics
++ AMD FX-Series APUs with Radeon™ R7 Graphics
++ AMD E-Series APUs with Radeon™ R2 Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8180 - HD 8400 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M300/ R7 M300/ R5 M300 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M200/ R7 M200/ R5 M200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500M - HD 8900M Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 7700M - HD 7900M Series Graphics

Link download driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.3.1 Beta:
++ Windows® 10, Windows 8.1 & Windows 7 64-bit
++ Windows® 10, Windows 8.1 & Windows 7 32-bit