Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.2 Beta

Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.2 Beta vừa được AMD giới thiệu với việc sửa lỗi cho nhiều tựa game cũng như hỗ trợ các game mới. 1 trong những điểm sáng chói nhất của phiên bản driver nầy là việc AMD hỗ trợ Ashes of the Singularity – Benchmark 2.0 trên nền tảng DirectX® 12 cũng như cho phép R9 390 và dòng GPU Fury gắn mác VR Recommended

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.2 Beta

Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.2 Beta

Danh sách GPU và APU được driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.2 Beta hỗ trợ:
++ AMD Radeon™ R9 Fury/ R9 Nano Series
++ AMD Radeon™ R9 300/ R9 200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R7 300/R7 200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500 - HD 8900 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 7700 - HD 7900 Series Graphics
++ AMD A-Series APUs with Radeon™ R7 / R6/ R5/ R4 Graphics
++ AMD Pro A-Series APUs with Radeon™ R5 or R7 Graphics
++ AMD A-Series APUs with Radeon™ R3, R4, R5, R6, R7, or R8 Graphics
++ AMD FX-8800P APUs with AMD Radeon™ R7 Graphics
++ AMD E-Series APUs with Radeon™ R2 Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500 - HD 8900 Series Graphics
++ AMD Pro A-Series APUs with Radeon™ R5, R6, or R7 Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M300/ R7 M300/ R5 M300 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M200/ R7 M200/ R5 M200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500M - HD 8900M Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 7700M - HD 7900M Series Graphics

Yêu cầu hệ thống của driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.2 Beta:
++ Windows® 10 (32 & 64-bit version)
++ Windows 8.1 (32 & 64-bit version)
++ Windows 7 (32 & 64-bit version with SP1 or higher)

Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.2 Beta hỗ trợ tối ưu cho Ashes of the Singularity" Benchmark 2.0 trên nền tảng DirectX® 12, ngoài ra còn tối ưu hiệu suất cho tựa game Rise of the Tomb Raider, thêm CrossFire profiles cho game Tom Clancy's The Division và XCOM 2 đồng thời sửa lỗi cho game Rise of the Tomb Raider và Fallout 4.

Link download driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.2 Beta:
++ AMD Radeon Software Crimson Edition 16.2 Driver for Windows® 10, Windows 8.1 & Windows 7 64-bit
++ AMD Radeon Software Crimson Edition 16.2 Driver for Windows® 10, Windows 8.1 & Windows 7 32-bit