Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.2.1 Beta

AMD cũng tung ra phiên bản driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.2.1 Beta để hỗ trợ tốt hơn cho game Far Cry Primal cũng như sửa lỗi cho game Fallout 4, Rise of the Tomb Raider ... và sửa 1 vài lỗi khác

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.2.1 Beta

Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.2.1 Beta

Yêu cầu hệ thống dùng driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.2.1 Beta:
++ Windows® 10 (32 & 64-bit version)
++ Windows 8.1 (32 & 64-bit version)
++ Windows 7 (32 & 64-bit version with SP1 or higher)

Danh sách GPU và APU được driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.2.1 Beta hỗ trợ:
++ AMD Radeon™ R9 Fury/ R9 Nano Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 300/ R9 200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R7 300/ R7 200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500 - HD 8900 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 7700 - HD 7900 Series Graphics
++ AMD A-Series APUs with Radeon™ R4, R5, R6, or R7 Graphics
++ AMD Pro A-Series APUs with Radeon™ R5 or R7 Graphics
++ AMD Athlon™ Series APUs with Radeon™ R3 Graphics
++ AMD Sempron™ Series APUs with Radeon™ R3 Graphics
++ AMD A-Series APUs with Radeon™ R3, R4, R5, R6, R7, or R8 Graphics
++ AMD Pro A-Series APUs with Radeon™ R5, R6, or R7 Graphics
++ AMD FX-8800P APUs with Radeon™ R7 Graphics
++ AMD E-Series APUs with Radeon™ R2 Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8180 - HD 8400 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M300/ R7 M300/ R5 M300 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M200/ R7 M200/ R5 M200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500M - HD 8900M Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 7700M - HD 7900M Series Graphics

Link download driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.2.1 Beta:
++ AMD Radeon Software Crimson Edition 16.2.1 Driver for Windows® 10, Windows 8.1 & Windows 7 64-bit
++ AMD Radeon Software Crimson Edition 16.2.1 Driver for Windows® 10, Windows 8.1 & Windows 7 32-bit