Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.1.1 Beta

AMD cũng vừa tung ra phiên bản driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.1.1 Beta. 96.69% tôi dám chắc rằng đây là phiên bản driver cuối cùng của AMD trong năm nay của chúng ta, chỉ trừ khi tự nhiên nó lòi ra 1 nùi lỗi mà thôi nhưng với những gì AMD đã làm trong các phiên bản Crimson gần đây thì chắc là không vấn đề gì rồi

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.1.1 Beta

Driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.1.1 Beta

Những điểm mới trong driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.1.1 Beta:
++ Tối ưu hiệu năng và chất lượng cho game Rise of the Tomb Raider khi kích hoạt cấu hình Crossfire
++ Fallout 4 có thêm AMD Crossfire profile
Còn 1 nùi sửa lỗi khác nhưng nói chung không quan tâm lắm, ai cần thì vào đây để xem cho đã.

Yêu cầu hệ thống khi dùng driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.1.1 Beta:
++ Windows® 10 (32 & 64-bit version)
++ Windows 8.1 (32 & 64-bit version)
++ Windows 7 (32 & 64-bit version with SP1 or higher)

Danh sách GPU và APU được driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.1.1 Beta hỗ trợ:
++ AMD Radeon™ R9 Fury / R9 Nano Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 300/ R9 200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R7 300/ R7 200/ R5 230 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500+/ HD 7700+ Series Graphics
++ AMD A-Series APUs with Radeon™ R7/ R6/ R5/ R4/ R3 Graphics Graphics
++ AMD FX-8800P APUs with AMD Radeon™​ R7 Graphics
++ AMD E-Series APUs with Radeon™ R2 Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500+ Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M300/ R7 M300/ R5 M300 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M200/ R7 M200/ R5 M200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500M+/ HD 7700M + Series Graphics

Link download driver card màn hình AMD Crimson Edition 16.1.1 Beta:
++ Windows 7 32 bit/ 64 bit
++ Windows 8.1 32 bit/ 64 bit
++ Windows 10 32 bit/ 64 bit