Driver card màn hình AMD Crimson Edition 15.11 Beta

AMD cũng phát hành 1 phiên bản driver card màn hình AMD Crimson Edition 15.11 Beta dành cho các dòng card màn hình cũ hơn (không được bản Crimson Edition 15.11 chính thức hỗ trợ). Nói chung là 1 tin vui cho ai thích đú xài bản driver mới nhé

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Crimson Edition 15.11 Beta

Driver card màn hình AMD Crimson Edition 15.11 Beta

Danh sách APU và GPU được driver card màn hình AMD Crimson Edition 15.11 Beta hỗ trợ:
++ AMD Radeon™ HD 8000 - 8400 Series
​ ++ AMD Radeon™ HD 7000 - 7600 Series
++ ​AMD Radeon™ HD 6000/ HD 5000 Series
++ AMD Radeon™ HD 7600A/ HD 7450A Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 6600A/ HD 6350A Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8000D/ HD 7000D/ HD 6000D Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8000G/ HD 7000G/ HD 6000G Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 6000M/ HD 5000M Graphics

Những dòng APU và GPU nói trên đã được AMD thông báo sẽ không hỗ trợ thêm phiên bản driver nào nữa, như vậy là bản driver cuối cùng của chúng chính là bản Catalyst 15.7.1 WHQL. AMD phát hành driver card màn hình AMD Crimson Edition 15.11 Beta hỗ trợ cho chúng và gọi chung những dòng nầy là "Legacy Graphics Products".

Yêu cầu hệ thống khi dùng driver card màn hình AMD Crimson Edition 15.11 Beta:
++ Windows® 10 (32 & 64-bit version)
++ Windows 8.1 (32 & 64-bit version)
++ Windows 7 (32 & 64-bit version with SP1 or higher)

Link download driver card màn hình AMD Crimson Edition 15.11 Beta:
++ Windows 7 32 bit/ 64 bit
++ Windows 8.1 32 bit/ 64 bit
++ Windows 10 32 bit/ 64 bit