Driver card màn hình AMD Catalyst 15.8 Beta

Cũng mừng là sao 1 tháng im hơi lặng tiếng thì ngày hôm nay AMD giới thiệu phiên bản driver card màn hình AMD Catalyst 15.8 Beta

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Catalyst 15.8 Beta

Driver card màn hình AMD Catalyst 15.8 Beta

Driver card màn hình AMD Catalyst 15.8 Beta được AMD quảng cáo sẽ hỗ trợ bộ Oculus 0.7 SDK cho Windows 7, Windows 8.1 và Windows 10. Những thông tin về Oculus 0.7 SDK vui lòng vào đây để xem.

Những thứ AMD tối ưu trong driver card màn hình AMD Catalyst 15.8 Beta:
++ Game Batman™: Arkham Knight: hiệu năng và chất lượng cũng như ổn định tăng lên
++ Game Ashes of the Singularity - hiệu năng tối ưu thêm trên nền DirectX® 12

Yêu cầu hệ thống khi dùng driver card màn hình AMD Catalyst 15.8 Beta:
++ Windows® 10 (32 & 64-bit)
++ Windows® 8.1 (32 & 64-bit)
++ Windows® 7 SP1 or higher (32 & 64-bit)

Những lưu ý khi dùng driver card màn hình AMD Catalyst 15.8 Beta: y như cũ, nói chung trước khi cài nên backup, tháo driver cũ ra, cài không được kiểm tra có .Net Framework chưa. Không xài được thì cài lại bản cũ

Link download driver card màn hình AMD Catalyst 15.8 Beta:
++ AMD Catalyst™ 15.8 Beta Driver for Windows® 10, Windows 8.1 & Windows 7 32-bit
++ AMD Catalyst™ 15.8 Beta Driver for Windows® 10, Windows 8.1 & Windows 7 64-bit

Danh sách GPU và APU được driver card màn hình AMD Catalyst 15.8 Beta hỗ trợ:
++ AMD Radeon™ R9 Fury/ R9 300/ R9 200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R7 300/ R7 200/ R5 230 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8000/ HD 7000/ HD 6000 Series Graphics
++ ATI Radeon™ HD 5000 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 7600A/ HD 7450A Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 6600A/ HD 6350A Series Graphics
++ AMD A-Series APUs with Radeon™ R7/ R6/ R5/ R4/ R3 Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8000D/ HD 7000D/HD 6000D Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8000G/ HD 7000G/ HD 6000G Series Graphics
++ AMD FX-8800P APUs with AMD Radeon™​ R7 Graphics
++ AMD E-Series APUs with Radeon™ R2 Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M300/ R7 M300/ R5 M300 Series Graphics
++ ​AMD Radeon™ R9 M200/ R7 M200/ R5 M200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8000M/ HD 7000M/ HD 6000M Series Graphics
++ ​ATI Mobility Radeon™ HD 5000 Series Graphics