Driver card màn hình AMD Catalyst 15.7.1 WHQL

Nối tiếp theo NVIDIA khi AMD giới thiệu driver card màn hình AMD Catalyst 15.7.1 WHQL với việc hỗ trợ đầy đủ cho phiên bản Windows 10 vừa được m$ giới thiệu

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Catalyst 15.7.1 WHQL

Driver card màn hình AMD Catalyst 15.7.1 WHQL

Những điểm mới trong phiên bản driver card màn hình AMD Catalyst 15.7.1 WHQL:
++ Hỗ trợ Windows® 10
++ Hỗ trợ công nghệ ​Virtual Super Resolution (VSR)​
++ Hỗ trợ công nghệ Frame Rate Target Control™ (FRTC)​​
++ Hỗ trợ công nghệ AMD FreeSync™ và AMD CrossFire™
++ Tối ưu hóa hiệu năng
++ Tích hợp các bản sửa lỗi từ các phiên bản trước
++ Sửa 1 nùi lỗi xảy ra

Link download driver card màn hình AMD Catalyst 15.7.1 WHQL:
++ Windows 7 : 32 bit/ 64 bit
++ Windows 8.1 : 32 bit/ 64 bit
++ Windows 10 : 32 bit/ 64 bit

Danh sách các GPU và APU được driver card màn hình AMD Catalyst 15.7.1 WHQL hỗ trợ:
++ AMD Radeon™ R9 Fury Series
++ AMD Radeon™ R9 300/ R9 200 Series
++ AMD Radeon™ R7 300/ R7 200 Series
++ AMD Radeon™ R5 230 Series
++ AMD Radeon™ HD 8000/ HD 7000/ HD 6000 Series
++ ATI Radeon™ HD 5000 Series
++ AMD Radeon™ HD 7600A/ HD 7450A Series
++ AMD Radeon™ HD 6600A/ HD 6350A Series
++ A-Series AMD Radeon™ R7/ R6/ R5/ R3 Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8000D/ HD 7000D/ HD 6000D Series
++ AMD Radeon™ HD 8000G/ HD 7000G/ HD 6000G Series
++ AMD Radeon™ R9 M200/ R7 M200/ R5 M200 Series
++ AMD Radeon™ HD 8000M/ HD 7000M/ HD 6000M Series
++ ATI Mobility Radeon™ HD 5000 Series