Driver card màn hình AMD Catalyst 15.6 Beta

Có vẻ AMD bắt đầu quay lại chu kỳ 1 tháng có 1 phiên bản driver nên cuối tháng 6 nầy thì AMD giới thiệu driver card màn hình AMD Catalyst 15.6 Beta

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Catalyst 15.6 Beta

Driver card màn hình AMD Catalyst 15.6 Beta

Driver card màn hình AMD Catalyst 15.6 Beta được AMD quảng cáo là tối ưu cho tựa game Batman™: Arkham Knight. 1 số lưu ý khi sử dụng phiên bản driver nầy:
++ Không tương thích với các sản phẩm AMD chạy trên nền tảng Apple Boot Camp. Vui lòng liên hệ nhà sản xuất để sử dụng bản driver tương thích
++ Khi cài đặt phải sử dụng quyền Administrator hoặc đăng nhập bằng tài khoảng Administrator càng tốt
++ Yêu cầu phần mềm Microsoft .NET Framework 4.5
++ Công nghệ AMD Eyefinity vẫn sẽ không tương thích hoặc xuất hiện vài lỗi nào đó với 1 số game trong 1 số hoàn cảnh. Vui lòng phản hồi lại cho AMD
++ Vui lòng backup hệ thống trước khi cài đặt driver, tốt nhất nên tháo driver phiên bản cũ ra trước

Danh sách APU và GPU được driver card màn hình AMD Catalyst 15.6 Beta hỗ trợ:
++ AMD Radeon™ R9 290 /R9 280/ R9 270 Series
++ AMD Radeon™ R7 260/ R7 250/ R7 240/ R5 230 Series
++ AMD Radeon™ HD 8000/ HD 7000/ HD 6000 Series
++ ATI Radeon™ HD 5000 Series
++ AMD Radeon™ HD 7600A/ HD 7450A Series
++ AMD Radeon™ HD 6600A/ HD 6350A Series
++ A-Series AMD Radeon™ R7/ R6/ R5/ R3 Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8000D/ HD 7000D/ HD 6000D Series
++ AMD Radeon™ HD 8000G/ HD 7000G/ HD 6000G Series
++ AMD Radeon™ R9 M200 / R7 M200/ R5 M200 Series
++ AMD Radeon™ HD 8000M/ HD 7000M/ HD 6000M Series
++ ATI Mobility Radeon™ HD 5000 Series

Link download driver card màn hình AMD Catalyst 15.6 Beta:
++ AMD Catalyst™ 15.6 Beta Driver for Windows® 7 32-bit
++ AMD Catalyst™ 15.6 Beta Driver for Windows® 7 64-bit
++ AMD Catalyst™ 15.6 Beta Driver for Windows® 8.1 32-bit
++ AMD Catalyst™ 15.6 Beta Driver for Windows® 8.1 64-bit