Driver card màn hình AMD Catalyst 15.11 Beta

Để đón mừng tựa game Call of Duty : Black Ops III thì AMD hôm nay cũng giới thiệu phiên bản driver card màn hình AMD Catalyst 15.11 Beta được quảng cáo đã tối ưu cả về chất lượng lẫn hiệu năng cho game nầy

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Catalyst 15.11 Beta

Driver card màn hình AMD Catalyst 15.11 Beta

Yêu cầu hệ thống khi dùng driver card màn hình AMD Catalyst 15.11 Beta:
++ Windows® 10 (32 & 64-bit)
++ Windows® 8.1 (32 & 64-bit)
++ Windows® 7 SP1 or higher (32 & 64-bit)

Vài lưu ý khi dùng driver card màn hình AMD Catalyst 15.11 Beta:
++ Backup hệ thống trước khi cài đăt driver mới
++ Yêu cầu quyền admin khi cài đặt
++ Yêu cầu phần mềm Microsoft .NET Framework 4.5
++ 1 số lỗi sẽ phát sinh mà không biết trước do đây là Beta

Link download driver card màn hình AMD Catalyst 15.11 Beta:
++ AMD Catalyst™ 15.11 Beta Driver for Windows® 10, Windows 8.1 & Windows 7 32-bit
++ AMD Catalyst™ 15.11 Beta Driver for Windows® 10, Windows 8.1 & Windows 7 64-bit

Danh sách APU và GPU được driver card màn hình AMD Catalyst 15.11 Beta hỗ trợ:
++ AMD Radeon™ R9 Fury/ R9 Nano Series Graphics ​
++ AMD Radeon™ R9 300/ R9 200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R7 300/ R7 200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R5 230 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8000/ HD 7000/ HD 6000 Series Graphics
++ ATI Radeon™ HD 5000 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 7600A/ HD 7450A Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 6600A/ HD 6350A Series Graphics
++ AMD A-Series APUs with Radeon™ R7/ R6/ R5/ R4/ R3 Graphics
++ AMD FX-8800P APUs with AMD Radeon™​ R7 Graphics ​
++ AMD E-Series APUs with Radeon™ R2 Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8000D Series Graphics/ HD 7000D/ HD 6000D Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8000G/ HD 7000G/ HD 6000G Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M300 / R7 M300/ R5 M300 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M200/ R7 M200/ R5 M200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8000M/ HD 7000M/ HD 6000M Series Graphics
++ ​ATI Mobility Radeon™ HD 5000 Series Graphics