Driver card màn hình AMD Catalyst 15.11.1 Beta

Chờ đợi Crimson chả thấy đâu nhưng cuối cùng AMD cũng giới thiệu tiếp phiên bản driver card màn hình AMD Catalyst 15.11.1 Beta. Kể từ khi tách ra làm 2 nhóm thì driver AMD có vẻ rất nghiêm túc update driver

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Catalyst 15.11.1 Beta

Driver card màn hình AMD Catalyst 15.11.1 Beta

Driver card màn hình AMD Catalyst 15.11.1 Beta tối ưu cho tựa game:
++ Star Wars™: Battlefront
++ Fallout 4
++ Assassin's Creed® Syndicate
++ Call of Duty® : Black Ops III

Yêu cầu hệ thống khi dùng driver card màn hình AMD Catalyst 15.11.1 Beta:
++ Windows® 10 (32 & 64-bit)
++ Windows® 8.1 (32 & 64-bit)
++ Windows® 7 SP1 or higher (32 & 64-bit)

Link download driver card màn hình AMD Catalyst 15.11.1 Beta:
++ AMD Catalyst™ 15.11.1 Beta Driver for Windows® 10, Windows 8.1 & Windows 7 32-bit
++ AMD Catalyst™ 15.11.1 Beta Driver for Windows® 10, Windows 8.1 & Windows 7 64-bit

Danh sách APU và GPU được driver card màn hình AMD Catalyst 15.11.1 Beta hỗ trợ:
++ AMD Radeon™ R9 Fury/ R9 Nano/ R9 300/ R9 200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R7 300/ R7 200/ R5 230 Series Graphics
++ ATI Radeon™ HD 5000 Series Graphics
++ ​AMD Radeon™ HD 8000/ HD 7000/ HD 6000
++ AMD Radeon™ HD 7600A/ HD 7450A/ HD 6600A/ HD 6350A Series Graphics
++ AMD A-Series APUs with Radeon™ R7/ R6/ R5/ R4/ R3 Graphics Series Graphics
++ AMD FX-8800P APUs with AMD Radeon™​ R7 Graphics ​AMD Radeon™
++ AMD E-Series APUs with Radeon™ R2 Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8000D/ HD 7000D/ HD 6000D Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8000G/ HD 7000G/ HD 6000G Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M300/ R7 M300/ R5 M300 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M200/ R7 M200/ R5 M200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8000M/ HD 7000M/ HD 6000M Series Graphics
++ ATI Mobility Radeon™ HD 5000 Series Graphics