Driver card màn hình AMD Catalyst 15.10 Beta

AMD dạo nầy rất tích cực làm driver và bạn thấy, chỉ trong 14 ngày sau bản 15.9.1 Beta thì hôm nay họ đã giới thiệu phiên bản driver card màn hình AMD Catalyst 15.10 Beta

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Catalyst 15.10 Beta

Driver card màn hình AMD Catalyst 15.10 Beta

Vài điểm mới trong phiên bản driver card màn hình AMD Catalyst 15.10 Beta:
++ Ashes of the Singularity™ - Tối ưu hiệu năng và chất lượng trên nền DirectX 12
++ Sửa lỗi chơi file MPEG2
++ Sửa lỗi khi chạy Unreal Engine 4 DirectX® benchmark
++ Sửa lỗi không xài card rời khi chơi game Star Wars™: Battlefront
++ Sửa lỗi không dùng được Cyberlink PowerDVD khi phát 3D với cáp HDMI
++ Sửa thêm 1 nùi khác khỏi quan tâm

Danh sách APU và GPU được driver card màn hình AMD Catalyst 15.10 Beta hỗ trợ:
++ AMD Radeon™ R9 Fury/ R9 Nano Series Graphics ​
++ AMD Radeon™ R9 300/ R9 200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R7 300/ R7 200/ R5 230 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8000/ HD 7000/ HD 6000 Series Graphics
++ ATI Radeon™ HD 5000 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 7600A/ HD 7450A Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 6600A/ HD 6350A Series Graphics
++ AMD A-Series APUs with Radeon™ R7/ R6/ R5/ R4/ R3 Graphics
++ AMD FX-8800P APUs with AMD Radeon™​ R7 Graphics ​
++ AMD E-Series APUs with Radeon™ R2 Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8000D/ HD 7000D/ HD 6000D Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8000G/ HD 7000G / HD 6000G Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M300/ R7 M300/ R5 M300 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M200/ R7 M200/ R5 M200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8000M/ HD 7000M/ HD 6000M Series Graphics
++ ATI Mobility Radeon™ HD 5000 Series Graphics

Yêu cầu hệ thống khi dùng driver card màn hình AMD Catalyst 15.10 Beta:
++ Windows® 10 (32 & 64-bit)
++ Windows® 8.1 (32 & 64-bit)
++ Windows® 7 SP1 or higher (32 & 64-bit)

Link download driver card màn hình AMD Catalyst 15.10 Beta:
++ AMD Catalyst™ 15.10 Beta Driver for Windows® 10, Windows 8.1 & Windows 7 32-bit
++ AMD Catalyst™ 15.10 Beta Driver for Windows® 10, Windows 8.1 & Windows 7 64-bit