Driver card màn hình AMD Catalyst 14.2 Beta 1.3

AMD tiếp tục tung ra driver card màn hình AMD Catalyst 14.2 Beta 1.3. Bạn vui lòng tháo hẳn driver cũ ra trước khi cài bản driver mới nầy vào vì nó rất dễ gây ra lỗi hệ thống (không chịu trách nhiệm nhé)

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Catalyst 14.2 Beta 1.3

Driver card màn hình AMD Catalyst 14.2 Beta 1.3

Thông tin driver card màn hình AMD Catalyst 14.2 Beta 1.3:
++ Catalyst Version: 14.2
++ Ngày phát hành: 25/02/2014
++ Mã số: RN-WIN-B14.2V1.3
++ Phiên bản Direct3D: 9.14.10.01017
++ Phiên bản OpenGL: 6.14.10.12795
++ Phiên bản OpenCL: 10.0.1411.4
++ Phiên bản Catalyst Control Center: 2014.0223.2239.40626
++ Phiên bản Mantle: 9.1.10.0009
++ Windows: Vista/ 7/ 8/ 8.1
++ Language: Tiếng Anh
++ Link download: Desktop / Laptop

Những điểm mới trong phiên bản driver card màn hình AMD Catalyst 14.2 Beta 1.3:
++ Nâng cấp profile cho game Thief: Crossfire đồng thời tối ưu hiệu năng cho game khi chạy 1 card.
++ Thiết lập đa GPU (tối đa 4 GPU) trong Mantle đã hổ trợ Battlefield 4.
++ Frame Pacing cho dual-card hoặc thiết lập non-XDMA ở độ phân giải cao hơn 2560x1600 đã hỗ trợ cho game Battlefield 3 và Battlefield 4.
++ Sữa vài lỗi xải ra khi chạy dual-card trên nền Direct 9.
++ Giải quyết xong lỗi trong game Minecraft.
++ Treo hoặc đứng hình trong vài ứng dụng 3D không cụ thể cũng được sữa.
++ X-plane có vài lỗi cũng được khắc phục.

Lưu ý khi dùng driver card màn hình AMD Catalyst 14.2 Beta 1.3:
++ Tháo bỏ hoàn toàn driver cũ khi cài driver mới nầy.
++ Laptop dựa trên công nghệ AMD Enduro hoặc PowerXpress™ hiện tại không hỗ trợ các dòng lệnh của Mantle.
++ Hình ảnh bên phải có thể không hiện khi kích hoạt CrossFire hoặc Stereo 3D.
++ 1 vài dòng laptop không thể xài được phiên bản driver nầy (như Toshiba, Sony VaiO, Pananic), tốt nhất nên xài bản driver kèm theo máy

Danh sách các GPU được driver card màn hình AMD Catalyst 14.2 Beta 1.3 hỗ trợ:
++ AMD Radeon™ R9 200 Series / AMD Radeon™ R7 200 Series
++ AMD Radeon™ HD 8000 Series / AMD Radeon™ HD 7000 Series / AMD Radeon™ HD 6000 Series
++ ATI Radeon™ HD 5000 Series
++ AMD A10 Series APU: ​ HD 8000D Series / HD 7000D Series
++ AMD A8 Series APU: HD 8000D Series / HD 7000D Series / HD 6000D Series
++ AMD A6 Series APU: HD 8000D Series / HD 7000D Series / HD 6000D Series
++ AMD A4 Series APU: HD 8000D Series / HD 7000D Series / HD 6000D Series
++ AMD E2-3000 APU (AMD Radeon HD 8280) / AMD E1-2500 APU (AMD Radeon HD 8240) / AMD E2-2000 APU (AMD Radeon HD 7340) / AMD E1-1200 APU (AMD Radeon HD 7310) / AMD E2-1800 APU (AMD Radeon HD 7340) / AMD E1-300 APU (AMD Radeon HD 6310)
++ AMD Mobility Radeon™ HD 8000M Series / AMD Mobility Radeon™ HD 7000M Series / MD Mobility Radeon™ HD 6000M Series
++ AMD Mobility Radeon™ HD 6000 Series / AMD Mobility Radeon™ HD 5000 Series
++ AMD A10 Series APU: HD 8000G Series / HD 7000G Series
++ AMD A8 Series APU: HD 8000G Series / HD 7000G Series / HD 6000G Series
++ AMD A6 Series APU: HD 8000G Series / HD 7000G Series / HD 6000G Series
++ AMD A4 Series APU: HD 8000G Series / HD 7000G Series / HD 6000G Series
++ AMD A10-5745M / AMD A10-4657M / AMD A10-4655M / AMD A8-4557M / AMD A8-4555M / AMD A8-5545M / AMD A6-5345M / AMD A6-4455M / AMD A6-5200 / AMD A4-4455M / AMD A4-5000 / AMD A4-4355M / AMD E2-3000 / AMD E2-2000 / AMD E2-1800 / AMD E1-2500 / AMD E1-2100 / AMD E1-1500 / AMD E1-1500 / AMD E1-1200 / AMD E-300 / AMD C-70 / AMD C-60
++ AMD A6-1450 utilizing AMD Mobility Radeon™ HD 8250 / AMD A4-1250 utilizing AMD Mobility Radeon™ HD 8210 / AMD A4-1200 utilizing AMD Mobility Radeon™ HD 8180
++ AMD Z-60 / AMD Z-01