Driver card màn hình AMD Catalyst 14.11.1 Beta

Driver card màn hình AMD Catalyst 14.11.1 Beta được giới thiệu đã tối ưu hóa cho game Call of Duty®: Advanced Warfare và Assassin's Creed® Unity

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Catalyst 14.11.1 Beta

Driver card màn hình AMD Catalyst 14.11.1 Beta

Thông tin driver card màn hình AMD Catalyst 14.11.1 Beta:
++ Driver Packaging Version: 14.301-141105a-177561E
++ Catalyst Control Center Version: 2014.1105.2160.39482
++ Catalyst Version: 14.11.1 Beta
++ D3D Version: 9.14.10.01061
++ 2D Version: 8.01.01.1423
++ OGL: 6.14.10.13092
++ Mantle Driver Version: 9.1.10.0045
++ Mantle API Version: 98304
++ AMD Audio Version: 9.0.0.9905
++ Hệ thống: Windows 7 & Windows 8.1 64 bit
++ Download: 64 bit

Driver card màn hình AMD Catalyst 14.11.1 Beta giới thiệu đã được tối ưu hóa cho game Call of Duty®: Advanced Warfare và Assassin's Creed® Unity. Do đó, nếu không chơi 2 game nầy thì cũng không cần phải update driver nầy làm gì. Chú ý nhớ backup hệ thống trước khi update driver nầy, 1 số card màn hình sẽ không sử dụng được driver nầy mà phải dùng driver mặc định theo card.

Danh sách GPU được driver card màn hình AMD Catalyst 14.11.1 Beta hỗ trợ:
++ AMD Radeon™ R9 200 Series
++ AMD Radeon™ R7 200 Series
++ AMD Radeon™ HD 8000 Series
++ AMD Radeon™ HD 7000 Series
++ AMD Radeon™ R9 M200 Series
++ AMD Radeon™ R7 M200 Series
++ AMD Radeon™ R5 M200 Series
++ AMD Radeon™ HD 8000M Series
++ AMD Radeon™ HD 7000M Series
++ AMD Radeon™ E8860