Driver card màn hình AMD Catalyst 13.3 Beta 5

Bạn cần phải remove phiên bản AMD Catalyst 13.4 (nếu đã cài đặt) trước khi cài driver card màn hình AMD Catalyst 13.3 Beta 5, nếu không, hệ thống sẽ bị lỗi nặng (đã có report rất nhiều trên các diễn đàn công nghệ)

Tags: card màn hình driver AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.3 Beta 5

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.3 Beta 5

Thông tin phiên bản driver card màn hình AMD Catalyst 13.3 Beta 5:
++ Catalyst Version: 13.5
++ Direct3D Version: 9.14.10.0968
++ OpenGL Version: 6.14.10.12198
++ OpenCL Version: 10.0.1124.2
++ Catalyst Control Center Version: 2013.0416.1036.17145

Những điểm sáng trong bản driver card màn hình AMD Catalyst 13.3 Beta 5:
++ Far Cry 3: tăng hiệu năng thêm 4% khi kích hoạt Anti-Aliasing
++ Shogun II: tăng hiệu năng thêm 20% khi kích hoạt Anti-Aliasing 8x
++ Tomb Raider: tăng hiệu năng thêm 6%
++ Bioshock: tăng hiệu năng thêm 6%
++ Borderlands 2: tăng hiệu năng thêm 17%
Sửa lỗi không hiển thị hình ảnh khi kích hoạt chế độ TressFX trong game Tomb Raider của dòng GPU Radeon HD 7790.

Yêu cầu hệ thống:
++ Windows 8 (32 & 64-bit versions)
++ Windows 7 (32 & 64-bit versions with SP1 or higher)
++ Windows Vista (32 & 64-bit versions with SP2 or higher)

Tương thích với những dòng GPU AMD sau:
++ AMD Radeon™ HD 7900 Series
++ AMD Radeon HD 7800 Series
++ AMD Radeon HD 7700 Series
++ AMD Radeon HD 6000 Series
++ AMD Radeon HD 5000 Series
++ AMD Mobility Radeon HD 7000M Series
++ AMD Mobility Radeon HD 6000M Series
++ AMD Mobility Radeon HD 5000 Series

Link download: Desktop / Laptop

Hiệu năng chênh lệch rõ khi so với bản Catalyst 13.3 Beta 3

Hiệu năng chênh lệch rõ khi so với bản Catalyst 13.3 Beta 3