Driver card màn hình AMD Catalyst 13.11 Beta 9.4

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.11 Beta 9.4 được AMD tung ra nhằm fix các lỗi xảy ra trên dòng card màn hình R9 290 và R9 290X, đồng thời nó cũng sữa luôn lỗi scaling khi kích hoạt cấu hình Crossfire khi chơi game Call of Duty: Ghosts ở chế độ multiplayer

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.11 Beta 9.4

Driver card màn hình AMD Catalyst 13.11 Beta 9.4

Thông tin driver card màn hình AMD Catalyst 13.11 Beta 9.4:
++ Driver Packaging Version: 13.25.18-131122a-165306E-ATI
++ Catalyst Version: 13.11
++ 2D Version: 8.01.01.1360
++ Direct3D Version: 9.14.10.01001
++ OpenGL Version: 6.14.10.12614
++ OpenCL Version: 10.0.1348.4
++ Catalyst Control Center Version: 2013.1122.1036.18947

Những điểm mới trong phiên bản driver card màn hình AMD Catalyst 13.11 Beta 9.4:
++ Tích hợp toàn bộ những ưu điểm trong phiên bản AMD Catalyst 13.11 Beta 9.2
++ Sửa lỗi bị trắng màn hình hoặc màn hình nhấp nháy xảy ra trên dòng AMD Radeon™ R9 290X và AMD Radeon R9 290
++ Tối ưu khả năng scaling trong game Call of Duty: Ghosts ở chế độ multiplayer khi kích hoạt cấu hình Crossfire
++ Update cấu hình AMD Enduro Technology cho 2 tựa game: ​XCOM:​ Enemy Unknown và Need for Speed: Rivals

Nếu ai không biết điểm mới trong driver bản AMD Catalyst 13.11 Beta 9.2 thì đọc dưới đây:
++ Tích hợp toàn bộ những ưu điểm trong phiên bản AMD Catalyst 13.11 Beta 8
++ Nâng cao hiệu năng khử răng trong game Call of Duty®: Ghosts và nâng cấp cấu hình AMD CrossFire™ cho nó
++ PowerTune có khả năng điều chỉnh tốc độ fan cho dòng card AMD Radeon™ R9 290
++ Sữa lỗi màn hình trắng cho 1 số ứng dụng trên nền DirectX®​ 9
++ DirectX 11.2 Tier 1 Tiled Resources chính thức hỗ trợ 1 số dòng sau: AMD Radeon R9 280X/ AMD Rad​eon R9 270X/ AMD Radeon R7 250/ AMD Radeon R7 240/ AMD Radeon HD 7900 Series/ AMD Radeon HD 7800 Series/ AMD Radeon HD 7700 Series

Yêu cầu hệ thống:
++ Windows 8.1 (32 & 64-bit versions)
++ Windows 8 (32 & 64-bit versions)
++ Windows 7 (32 & 64-bit versions with SP1 or higher)

Các dòng GPU được driver card màn hình AMD Catalyst 13.11 Beta 9.4 hỗ trợ:
++ AMD A10 Series APU: HD 8000D Series, HD 7000D Series
++ AMD A6 Series APU: HD 8000D Series, HD 7000D Series, HD 6000D Series
++ AMD E2-3000 APU: AMD Radeon HD 8280
++ AMD E2-2000 APU: AMD Radeon HD 7340
++ AMD E2-1800 APU: AMD Radeon HD 7340
++ AMD A8 Series APU: HD 8000D Series, HD 7000D Series, HD 6000D Series
++ AMD A4 Series APU: HD 8000D Series, HD 7000D Series, HD 6000D Series
++ AMD E1-2500 APU: AMD Radeon HD 8240
++ AMD E2-2000 APU: AMD Radeon HD 7340
++ AMD E1-1200 APU: AMD Radeon HD 7310
++ AMD E2-1800 APU: AMD Radeon HD 7340
++ AMD E1-300 APU: AMD Radeon HD 6310
++ ​AMD Radeon™ R9 200 Series/ AMD Radeon HD 7900 Series/ AMD Radeon HD 7800 Series/ AMD Radeon HD 7700 Series/ AMD Radeon HD 7300 Series/ AMD Radeon HD 6900 Series/ AMD Radeon HD 6800 Series/ AMD Radeon HD 6700 Series/ AMD Radeon HD 6600 Series/ AMD Radeon HD 6500 Series/ AMD Radeon HD 6300 Series/ AMD Radeon HD 6200 Series/ ATI Radeon HD 5900 Series/ ATI Radeon HD 5800 Series/ ATI Radeon HD 5700 Series/ ATI Radeon HD 5600 Series/ ATI Radeon HD 5500 Series/ ATI Radeon HD 5400 Series
++ AMD Mobility Radeon™ HD 8000M Series/ AMD Mobility Radeon HD 7000M Series/ AMD Mobility Radeon HD 6900M Series/ AMD Mobility Radeon HD 6800M Series/ AMD Mobility Radeon HD 6300M Series/ AMD Mobility Radeon HD 6300 Series/ AMD Mobility Radeon HD 6200 Series/ AMD Mobility Radeon HD 5800 Series/ AMD Mobility Radeon HD 5700 Series/ AMD Mobility Radeon HD 5600 Series/ AMD Mobility Radeon HD 5400 Series/ AMD Mobility Radeon HD 5100 Series
++ AMD PowerXpress™ enabled notebooks using AMD chipsets
++ AMD A10 Series APU: HD 8000G Series, HD 7000G Series
++ AMD A6 Series APU: HD 8000G Series, HD 7000G Series, HD 6000G Series
++ AMD A10-5745M/ AMD A10-4657M/ AMD A10-4655M/ AMD A8-4557M/ AMD A8-4555M/ AMD A8-5545M/ AMD A6-5345M/ AMD A6-4455M/ AMD A6-5200/ AMD A4-4455M/ AMD A4-5000/ AMD A4-4355M
++ AMD A8 Series APU: HD 8000G Series, HD 7000G Series, HD 6000G Series
++ AMD A4 Series APU: ,HD 8000G Series, HD 7000G Series, HD 6000G Series
++ AMD E2-3000/ AMD E2-2000/ AMD E2-1800/ AMD E1-2500/ AMD E1-2100/ AMD E1-1500/ AMD E1-1500/ AMD E1-1200/ AMD E-300/ AMD C-70/ AMD C-60
++ AMD PowerXpress™ enabled notebooks using AMD chipsets
++ AMD A6-1450: Mobility Radeon™ HD 8250
++ AMD A4-1250: Mobility Radeon HD 8210
++ AMD A4-1200: Mobility Radeon HD 8180
++ AMD Z-01/ AMD Z-60

Lưu ý: hầu hết laptop sẽ chạy được phiên bản driver nầy trừ 1 số dòng laptop của Sony, Toshiba và Panasonic (phải xài phiên bản driver kèm theo máy)

Link download: Desktop / Laptop