Driver card màn hình AMD Catalyst 12.6 WHQL

1 ngày sau khi NVIDIA tung ra driver 302.82 WHQL, AMD cũng tung ra driver card màn hình AMD Catalyst 12.6 WHQL.

Tags: card màn hình driver AMD
Driver card màn hình AMD Catalyst 12.6 WHQL
Driver card màn hình AMD Catalyst 12.6 WHQL

Bonus: driver card màn hình AMD Catalyst 12.7 Beta

++ Download ở đây

++ Xem thêm thông tin ở đây