Driver card màn hình AMD 16.15.2401.1001 Public Vulkan Beta

AMD tiếp tục giới thiệu phiên bản driver card màn hình AMD 16.15.2401.1001 Public Vulkan Beta hỗ trợ và tối ưu tốt hơn cho các ứng dụng dùng Vulkan API. Lưu ý nhớ backup hệ thống trước khi dùng driver nầy, tôi không chịu trách nhiệm gì đâu nhé

Tags: driver card màn hình AMD

mua card màn hình

Driver card màn hình AMD 16.15.2401.1001 Public Vulkan Beta

Driver card màn hình AMD 16.15.2401.1001 Public Vulkan Beta

Yêu cầu hệ thống dùng driver card màn hình AMD 16.15.2401.1001 Public Vulkan Beta:
++ Windows® 10 (32 & 64-bit version)
++ Windows 8.1 (32 & 64-bit version)
++ Windows 7 (32 & 64-bit version with SP1 or higher)

Những điểm mới trong driver card màn hình AMD 16.15.2401.1001 Public Vulkan Beta:
++ Hỗ trợ Vulkan cho PowerXpress Systems
++ Sửa lỗi cho The Talos Principle - Potential và Hologram
++ Tương thích với Vulkan™ 1.0

Danh sách GPU và APU được driver card màn hình AMD 16.15.2401.1001 Public Vulkan Beta hỗ trợ:
++ AMD Radeon™ R9 Fury/ R9 Nano Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 300/ R9 200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R7 300/ R7 200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500 - HD 8900 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 7700 - HD 7900 Series Graphics
++ AMD A-Series APUs with Radeon™ R4, R5, R6, or R7 Graphics
++ AMD Pro A-Series APUs with Radeon™ R5 or R7 Graphics
++ AMD Athlon™ Series APUs with Radeon™ R3 Graphics
++ AMD Sempron™ Series APUs with Radeon™ R3 Graphics
++ AMD A-Series APUs with Radeon™ R3, R4, R5, R6, R7, or R8 Graphics
++ AMD Pro A-Series APUs with Radeon™ R5, R6, or R7 Graphics
++ AMD FX-Series APUs with Radeon™ R7 Graphics
++ AMD E-Series APUs with Radeon™ R2 Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8180 - HD 8400 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M300/ R7 M300/ R5 M300 Series Graphics
++ AMD Radeon™ R9 M200/ R7 M200/ R5 M200 Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 8500M - HD 8900M Series Graphics
++ AMD Radeon™ HD 7700M - HD 7900M Series Graphics

Link download driver card màn hình AMD 16.15.2401.1001 Public Vulkan Beta:
++ Windows® 10, Windows 8.1 & Windows 7 64 -bit
++ Windows® 10, Windows 8.1 & Windows 7 32 -bit​​