Dòng card màn hình AMD Radeon Rx 400 sẽ có tên mã là Arctic Islands

1 nguồn tin từ SweClockers cho biết rằng dòng card màn hình AMD Radeon Rx 400 sẽ có tên mã là Arctic Islands. Dự kiến dòng card màn hình nầy sẽ xuất hiện vào năm 2016 lận. Haiz, mới đầu năm 2015 mà đã có tin đồn đến 2016 thì mức độ đáng tin là bao nhiêu. Tuy nhiên, điểm đáng nhớ là tin từ SweClockers thì đa số đều là chính xác cả

Tags: card màn hình AMD

mua card màn hình

Dòng card màn hình AMD Radeon Rx 400 sẽ có tên mã là Arctic Islands

Dòng card màn hình AMD Radeon Rx 400 sẽ có tên mã là Arctic Islands

Trong khi những tin tức về dòng card màn hình AMD Radeon Rx 300 cứ liên tục nhỏ giọt và độ chính xác vẫn chưa xác thực thì tin đồn về dòng card màn hình AMD Radeon Rx 400 đã xuất hiện rồi. AMD Radeon Rx 300 có tên mã là Pirate Islands. Cách đây 1 vài năm thì AMD đã bắt đầu dùng các tên địa danh để đặt mã cho các dòng sản phẩm của mình. Chúng ta đã từng có Southern Islands, Sea Islands và Volcanic Islands. Tiếp theo sau Pirate Islands sẽ là Arctic Islands. Điều nầy chưa được xác thực nhưng tôi hi vọng nó chính xác vì tin đồn tên mà trật thì kêu gọi lung tung hết. Danh sách các tên mã của AMD tính đến thời điểm nầy:
++ 2012 - Radeon HD 7000 - Southern Islands
++ 2013 - Radeon HD 8000 - Sea Islands
++ 2013 - Radeon Rx 200 - Volcanic Islands
++ 2015 - Radeon Rx 300 - Pirate Islands
++ 2016 - Radeon Rx 400 - Arctic Islands?