Thông tin dòng card màn hình NVIDIA Quadro Kx2

Thông tin dòng card màn hình NVIDIA Quadro Kx2 đã được tiếc lộ nhờ 1 thành viên của diễn đàn Laptopvideo2go. Trong đó, thông tin đáng giá và đáng quan tâm nhất của mọi người là việc dòng Quadro mới nầy được dùng kiến trúc Maxwell GM107

Tags: card màn hình quadro

mua card màn hình

Thông tin dòng card màn hình NVIDIA Quadro Kx2

Thông tin dòng card màn hình NVIDIA Quadro Kx2

Thông qua tập tin .inf chứa các thông tin cập nhật driver cho các dòng Quadro ở 1 bản driver NVIDIA vừa mới phát hành, chúng tôi thấy driver có hỗ trợ 3 card màn hình Quadro dùng kiến trúc Maxwell. Điều nầy thật sự rất có ý nghĩa vì ngành công nghiệp đồ họa chuyên nghiệp sớm sẽ nhận được sự gia tăng sức mạnh và hiệu quả sử dụng năng lượng từ kiến trúc Maxwell. Bây giờ, sự khác biệt lớn nhất giữa dòng Quadro và dòng GeForce chính là khả năng tính toán số điểm động trong mỗi chu kỳ (double precision floating point operation per cycle ratio). Ở Quadro con số nầy là 1 (tiếp theo thì dịch thế nào cũng khó hiểu nên để nguyên văn: Which means the card can process 1 double precision floating point operation per cycle per core (which is a 1/2 ratio). In sharp contrast a Fermi’s double precision floating point performance (aka FP64) is 1/8th of FP32 ( Single Precision). A Kepler 780′s FP64 performance is 1/16 of FP32 and finally a Maxwell 750′s FP64 is 1/32 of FP32). Như vậy, bạn thấy muốn chuyển đổi tỉ lệ từ 1 sang 2, bạn phải tốn 1 chi phí khá là lớn và mức rủi ro cũng cao. Và bạn có thể tưởng tượng, nếu 1 GPU Maxwell được dùng trong 1 card Quadro chuyên nghiệp thì việc đổi tỉ lệ nầy sẽ dễ dàng hơn. Dưới đây là danh sách được tiết lộ trong file .inf:
++ NVIDIA_DEV.0FF3 = NVIDIA Quadro K420 (GK107)
++ NVIDIA_DEV.13BB = NVIDIA Quadro K620 (GM107)
++ NVIDIA_DEV.13BA = NVIDIA Quadro K2200 (GM107)
++ NVIDIA_DEV.11B4 = NVIDIA Quadro K4200 (GK104)
++ NVIDIA_DEV.103C = NVIDIA Quadro K5200 (GK110)
++ NVIDIA_DEV.13B3 = NVIDIA Quadro K2200M (GM107)

Chúng ta hãy nhìn vào 2 card màn hình Quadro trên nền Desktop và 1 card trên nền laptop dùng kiến trúc Maxwell. Tất cả đều dùng GPU GM107 và với model thấp thế nầy thì đây rất cỏ thể là thế hệ đầu tiên của Maxwell với Quadro nhưng là kiến trúc Maxwell đầu tiên chứ không phải kiến trúc Maxwell thế hệ thứ 2. Điều nầy cũng khá là dễ hiểu vì NVIDIA chắc chắn sẽ không phí phạm Maxwell và bỏ qua để bước lên thế hệ thứ 2, như vậy thì lợi nhuận sẽ tăng lên kh khá vì dòng Quadro đó giờ vốn mắc kinh. Điều nầy có nghĩ là chúng ta sắp được thấy card màn hình GeForce GTX 750 và GTX 750 Ti trên nền Quadro.